Místní akční skupina Sokolovsko je obecně prospěšnou společností, jež je otevřeným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Sokolovska, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leader, tedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.

Aktualita od organizace Povodí Ohře:

Pozvánka na seminář pro laickou veřejnost

Opatření na vodních tocích Kössein a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka, CZ
Číslo projektu: 214
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Dne 21. prosince 2021 od 10 hod

v přednáškové místnosti Městské knihovny v Chebu (Obrněné brigády 615/1, Cheb)

Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit do 15. prosince 2021 e-mailem na adrese honig@poh.cz, nebo poštou na adrese Povodí Ohře, státní podnik, odbor VHP, Bezručova 4219, Chomutov 430 03. Kapacita sálu je s ohledem na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví 69 osob.

Dále si Vás dovoluji upozornit, že dle aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením COVID-19 musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95), je nutné, dodržovat rozestupy 1,5 m a dále budou všichni přítomní při příchodu požádání o doložení dokladu o bezinfekčnosti k nahlédnutí, viz konkrétní informace: https://covid.gov.cz/situace/zamestnani/pracovni-skupinove-akce

 

Kampaň NS MAS ČR Regiony sobě