Zpravodaj - page 8

6
SOKOLOVSKO
BEATI MICHAEL ET PROCOP ORATE PRO NOBIS VESTRIS DEVOTIS
Invokace těchto dvou světců je vzhledem k původnímu umístění zvonu logická – svatý Michael byl patro-
nem literbašského chrámu a svatý Prokop byl v německých oblastech uctíván jako patron horníků a havířů.
Pod čepcem zvonu je autorský přípis provedený gotickou kurzivou
Gegossen von A. Pistorius in Eger 1861
Největší záhadou je nápis na lemu zvonu, který je částečně nečitelný, což je s velkou pravděpodobností
dáno již technicky špatným odlitím zvonu. S jistotou lze identifikovat první část nápis, která zní
DEUS BENEDICAT NOBIS ET
Poté následují ještě další dvě slova, která nelze bezpečně rozluštit, první z nich má zřejmě kořen ve slově
fodere – kopat. Farní kronika jedno z nečitelných slov přepisuje jako fossoribus (horníci), ale vzhledem
k před tím přeškrtnutému slovu fudibus si ani tehdejší pisatel – farář – nebyl úplně jistý. Druhé slovo pak
může být vzhledem ke koncovce – gensibus přídavné jméno odvozené od názvu místa, města, či kraje.
Při srovnání s ostatními chlumskými zvony tento vyniká svou velmi špatnou zvonařskou úrovní – špatně
odlitá písmena nápisů, chybný překryv vzorů arabesek na vrcholku zvonu a nedostatečná výtvarná úroveň
reliéfů svědčí o nepříliš vysoké pořizovací ceně zvonu. Jedná se však o jednu z mála dochovaných památek
na královské horní město Literbachy.
Miloš Bělohlávek
Umisťování meziválečných zvonů do věže kostela svatého Michaela.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...44
Powered by FlippingBook