Zpravodaj - page 5

3
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
Müller zvonaři 192 liber kovu, který zbyl z roztavených zvonů starého kostela, a ten mu slíbil, dodat
zvon do Velikonoc. To se mu očividně nezdařilo, neboť zvon dorazil do města až 18. května 1778 a vážil
192 liber (zvonař tedy beze zbytku druhotně využil zvonovinu z roztavených zvonů). Částku 75 zlatých,
které měly zaplatit práci zvonaře a náklady spojené s vysvěcením zvonu, uhradil literbašský měšťan
Matyáš (Matthias) Lere. Na tomto zvonu se ovšem začas objevila trhlina a bylo jej proto nutné nechat
přelít. Toho se v roce 1828 ujala snacha původního tvůrce zvonu Alžběta Di Val a během přelévání
zvonu také došlo ke změně váhy na 195 kilogramů. Nový zvon měl průměr 69 cm, výšku 51 cm a laděný
byl do tónu „A“.
V horní části byl pod korunou po obvodu nápis
GEGOSSEN BEI ELISABETH DIVALL 1828
Na jedné straně pláště měl zvon reliéf Panny Marie a pod ním stálo
ST. MARIA
VNTER DER LEITVNG SR. HOCHWÜRDEN HRN. PFARRER FRANZ WOHLRAB
AVS DEN MITTELN DES K. K. RELIGIONS FOND
V tomto posledním nápisu se ovšem nacházela chyba, neboť vzhledem k hornické povaze Literbachů
převzal veškeré náklady na přelití zvonu c. k. Vrchní horní úřad (něm. Bergoberamt). Na protilehlé straně
pláště zvonu byl reliéf „Ecce homo“ a pod ním prosebný nápis
HERR DVRCH DEINEN MARTERTOD
HELFE VNS AVS ALLER NOTH
Dr. Anton Gnirs ve své Topografii tento zvon omylem rozdělil na dva, pravděpodobně vycházel jen
z roků vytvoření zvonů a nevšiml si údaje o přelití původního zvonu z roku 1778.
Druhý, o něco menší (87 kg), zvon věnoval literbašskému kostelu Matyáš Hancke. Zvon měl průměr 50cm,
výšku 42 cm a laděný byl do tónu „E“. Po horním obvodu nesl nápis
FVSA FVI A MATHIA DIVALL IN CÆSAREO REGIA CIVITATE EGRANA
Na jedné straně zvonu bylo uprostřed pláště vyobrazení svatého archanděla Michaela a svatého Josefa
a pod nimi na okraji zvonu
SANCTVS MICHAEL ER IOSEPHVS SIT NOBIS PIVS IN AGONIA ADIVTOR
Protilehlá strana zvonu byla ozdobena reliéfem svatého Jana a svatého Pavla, pod kterými byl nápis
A FVLMINE IGNE ET GRANDINE IOANNES ET PAVLVS SVA NOS INTERCESSIONE LIBERENT
V lucerně kostelní věže pak byly zavěšeny další dva menší zvony. Na prvním z nich o váze 31 kg, z dílny
chebského zvonaře Jana Jiřího Jordana, byl kromě reliéfu Nejsvětější Trojice nápis
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...44
Powered by FlippingBook