Zpravodaj - page 4

2
SOKOLOVSKO
Zvony kostela svatého Archanděla Michaela v Literbachu
Kdy přesně byly vytvořeny pro starý kostel v Literbachu (též Čistá, v tomto textu bude používáno
předválečné označení obce) první zvony, nám zřejmě zůstane záhadou vzhledem ke zničení původ-
ních pramenů požárem v roce 1772. Farní kronika nám jen říká, že v původní kostelní věži, jejíž dolní
polovina byla zděná, zatímco zvonové patro dřevěné, visely tři zvony. Největší z nich vážil šest centů
(pokud budeme vycházet z toho, že šlo o pražský cent, vážil zvon něco kolem 370 kilogramů, pokud
šlo o cent norimberský, tak jen 300 kg). O původu zvonů, o zvonaři, který je ulil, či o případných nápi-
sech na plášti zvonu nám není známo nic bližšího. Dne 11. listopadu 1772 vypukl kolem třetí hodiny
ranní v domku Martina Nobera (tehdy č.p. 78) požár, který se rychle rozšířil na okolní stavení. Kolem
šesté hodiny ráno se zřítila v plamenech kostelní věž a teprve v osm se podařilo oheň uhasit. Za oběť
padlo ohni během pěti hodin v Literbachu šedesát šest domů a dvacet šest stodol. Společně s nimi
do základů vyhořel i zčásti dřevěný kostel svatého Archanděla Michaela a kostelní zvony byly zničeny
společně s ním.
Vzhledem k tomu, jak důležitou roli hrály zvony v životě města v 18. století, nemohl zůstat dlouho
bez zvonů ani nový kostel vystavěný v letech 1774–1777. Proto 10. června 1777, krátce po dokončení
kostelní věže, uzavírá literbašský farář Leopold Müller smlouvu s chebským zvonařem Matyášem Di
Valem a objednává si u něj jeden zvon o přibližné váze dvou centů (tj. 200 liber) norimberské váhy
(tedy přibližně sto kilogramů). Součástí smlouvy je i doložka, že tento zvon nechá zvonař Di Val před
dodáním vysvětit od prelátů v cisterciáckém klášteře ve Waldsassenu. K tomuto účelu předal farář
Město Litrbachy ve 30. letech 20. století.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...44
Powered by FlippingBook