Zpravodaj - page 25

23
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
známku popojíždějí), chválena je žákyně Erika Lorenzová. Avšak když se dne 7. března 1956 žáci účastní
oslavy MDŽ v Kulturním domě v Počátkách, loučí se s nimi i tento učitel, který přechází učit do Rotavy.
Za něj nastupuje Josef Lukašík, který se v kronice opětovně zmiňuje o vážných nedostatcích, zejména
v chování, a rovněž o špatném stavebním stavu objektu.
Dalším vyučujícím se stává Jan Praisner a zvýšený počet dětí (26) je dán tím, že sem opět docházejí
žáci z Čiré a Počátek. Potřebné opravy se budova školy dočkala za působnosti Josefa Havlíka, jehož
manželka byla tajemnicí Místního národního výboru. Tento vyučující nastoupil k 1. září.1960, kdy zapi-
suje i první tři žáky cikánského původu.
Za jeho vedení se mnohé v postavení školy změnilo. Zmiňuje se o poněkud zlepšených výsledcích,
o brigádách i o výletě do Chebu a Františkových Lázní, na které si děti vydělaly samy brigádou v lese.
Josef Havlík se věnoval aktivní činnosti v Kostelní celkem 8 let a jeho zájem o žákovský prospěch i ob-
jekt školy byl zřejmý. Byl konečně vypracován projekt generální opravy školní budovy, k níž pak sku-
tečně došlo ve školním roce 1965/66.
Ale vysídlovací vlna ve druhé polovině 60. let se nevyhnula ani této obci. Zároveň měl odejít i ředitel
Josef Havlík. Poněvadž však v novém působišti (ve Žďáru) nedostal byt, vrací se zpět. Do školy v Kostelní už
nedocházejí děti z Čiré, které navštěvují školu v Liboci, ale ve třídě jsou ještě žáci z Valtéřova. Pokračují však
potíže s prospěchem a snaha hovořit s rodiči nemá úspěch. Argumentují totiž tím, že "někdo musí dělat".
Problémy přetrvávají s dětmi cikánskými, které chodí bez aktovky a ničí učebnice.
Zrušení pohraničního oddělení v Počátkách způsobuje další úbytek obyvatelstva. A tak ve školním
roce 1970/71 tady zůstává pouze 7 žáků. Kladem jsou lepší výsledky, protože učitel se mohl každému
dítěte více věnovat. Je však zřejmé, že existence školy se chýlí ke konci s perspektivou, že zbývající "tor-
zo" zdejších školáků bude převedeno do Kraslic. A tak školní rok 1971/72 je posledním rokem českého
vyučování v Kostelní.
Helena Kavková
Pohled na obec se školou uprostřed
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...44
Powered by FlippingBook