IROP_CZ_RO_B_C RGB


Otevřené výzvy

  • Žádná výzva

Uzavřené výzvy

OPZ výzva č. 1: Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

OPZ výzva č. 2: Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

OPZ výzva č. 3: Zaměstnanost na území MAS Sokolovsko

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

OPZ výzva č. 4: Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko

Hodnocení a výběr žádostí o podporu:

OPZ výzva č. 5: Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II

Hodnocení a výběr žádostí o podporu: