IROP_CZ_RO_B_C RGB


Aktuální výzvy k podání žádostí o dotace

Dokumenty pro všechny výzvy CLLD

  • Směrnice 01: Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů vč. příloh Etický kodex a Hodnotící kritéria