IROP_CZ_RO_B_C RGB


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko („SCLLD“)

Pozvánka na první workshop k přípravě CLLD21+

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014–2020 („SCLLD“), která byla schválena dne 4. 11. 2016. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-sokolovsko.eu.

V rámci rozšíření SCLLD – Strategie komunitně vedeného místhího rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020 o nová opatření z Operačního programu Životní prostředí byla dne 22. 5. 2018 podaná Žádost o změnu SCLLD. Nově tak bude přes MAS Sokolovsko možné žádat na Sídelní zeleň a Územní systém ekologické stability. První výzvy očekáváme v 2/2019.

Vize SCLLD MAS Sokolovsko

vize-scldd