IROP_CZ_RO_B_C RGB


Aktuality

Základní informace

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Operačního programu Zaměstnanost. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto témat:

  • zaměstnanost
  • sociální podnikání
  • sociální služby (vč. komunitních center)
  • prorodinná opatření

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci OPZ v SCLLD MAS Sokolovsko.

Při přípravě projektů věnujte pozornost následujícím dokumentům

Důležité odkazy