Karlovarský kraj: Odbor regionálního rozvoje - schválené dotace Karlovarského kraje

Plný název projektu: Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014–2020 (tzv. SCLLD)

Dotační titul: individuální dotace Karlovarského kraje

Více informací