optp+eu+mmr_cz_barva

Informace
Název projektuPodpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko
Reg. číslo projektuCZ.1.08/3.2.00/14.00235
Kontaktní osobaIng. Markéta Hendrichová • hendrichova@mas-sokolovsko.eu, tel. 604 170 443

Poskytovatel dotace

op tp

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření kvalitní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 (SCLLD), sestávající od podrobné analýzy území, jeho problémů a potřeb, dále pak zmapování strategií, stanovení cílů a jejich prioritizace, z návrhů konkrétních opatření, tvorby a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle, vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu, nastavení implementace strategie a jejího monitoringu až po schválení Strategie v rámci organizace nositele a zveřejnění Strategie online v Databázi strategií MAS.

Výstup projektu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko na období 2014-2020

Aktuality

 • Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko pro připomínkování
  • Zájemci o vyjádření se, připomínkování či doplnění pracovní verze dokumentu SCLLD jej naleznou zde na webu MMR.
  • Vaše připomínky potřebujeme mít k dispozici nejpozději do 19. 9. 2014, a to na e-mailu: hendrichova@mas-sokolovsko.eu.
  • Prosíme především o komentáře, příp. doplnění a opravy ke kapitolám a tématům, která jsou vám blízká, ať už profesně či zájmově.
  • Děkujeme za aktivní přístup ke společné tvorbě tohoto dokumentu, zajišťujeme tím společně jeho opravdovost, kvalitu a možnost implementace jeho obsahu do praxe.
 • 23. 8. 2014: Pozvánka (PDF; německy) na mezinárodní workshop pracovníků a členů MAS zaměřený na společnou tvorbu strategií MAS (SCLLD) a případných projektů spolupráce pro české a německé MAS.
 • 29. 7. 2014: V rámci přípravy SCLLD dochází i k přeshraniční spolupráci. Jedno takové setkání proběhlo nedávno v Domažlicích, kde se sešli zástupci MAS Sokolovsko, MAS Český les a InitiAKTIVKreis Tirschenreuch. Článek zde (PDF).
 • 20. 6. 2014: Setkání s nejmenšími na téma: Jak se ti žije ve tvé obci/ve tvém městě? MŠ Vrchlického, Sokolov, foto
 • Tematické workshopy pracovních skupin pro opravdově komunitně tvořenou strategii:
  • Workshop Kvalita života na venkově v Královském Poříčí dne 28. 5. 2014 – zápis, foto
  • Workshop Životní prostředí v Habartově dne 22. 5. 2014 – zápis, foto
  • Workshop Zaměstnanost a vzdělávání v Hřebenech dne 20. 5. 2014 – zápis, foto
  • Workshop Konkurenceschopný venkov v Chotíkově dne 14. 5. 2014 – zápis, foto

Snimek 005