logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt “MAP Karlovarsko II” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).

Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

  • Aktuality
  • Řídící výbor
  • Pracovní skupiny
  • Podpora znalostních kapacit
  • Implementace MAP
  • Setkání
  • Kontakt
  • Dokumenty
  • Soutěž v angličtině a němčině 2021/2022
  • Soutěž v angličtině 2020/2021