V letošním roce se již po páté konala pod hlavičkou místních akčních skupin Karlovarského kraje akce Čištění řeky Ohře. V letošním roce jsme byli nuceni akci z dubna přesunout na září. V pátek 18. 9. a sobotu 19. 9. 2020 se tak vydalo celkem zhruba 1 185 dobrovolníků vyčistit řeku Ohři po břehu i po vodě na úseku od Kynšperk nad Ohří až po Stráž nad Ohří a přítoky řeky Ohře, zároveň se čistil také úsek v Nebanicích. Po vodě čistili dobrovolníci na celkem 39 lodích. Na celém území se podařilo sesbírat více jak 5,5 tun odpadu. V letošním roce proběhla již potřetí soutěž o největší kuriozitu, výtězným předmětem se stal velice zarostlý plyšový pes, na druhém místě poté boby a třetí místo obsadily garnýže. Jako další zajímavé kuriozity byly nalezeny malý cirkusový stan, bomba od hélia, lustr, pojistky, několik vrtaček a kuchyňských mixérů a mnohé další. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZAPOJENÝM DOBROVOLNÍKŮM, dále pak všem sponzorům, kteří akci podpořili a také Povodí Ohře s.p., jež poskytlo rukavice a pytle a zajistilo následně po akci svoz nasbíraného odpadu a také všem obcím podél řeky a Karlovarskému kraji, kteří tuto akci podporují. Více o sponzorech naleznete v sekci Sponzoři.

Fotky účastníků

Nalezené kuriozity

Vítězové

Ostatní