Zpráva o projektu Naše stromy

MAS Sokolovsko o.p.s. je projektu “Naše stromy” v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Žadatelem bylo město Bad Lobenstein a MAS Sokolovsko o.p.s. českým parterem. Jako účastníci byli do projektu zapojeni kromě německých žáků také žáci ZŠ Truhlářská v Karlových Varech. Ti se zúčastnili dvou aktivit – jedna probíhala v Německu ve městě Bad Lobenstein a jeho okolí a druhá v přírodní rezervaci Kladská ve Slavkovském lese.

Seminář pro žadatele o dotaci z IROP CLLD MAS Sokolovsko

Zveme Vás na seminář k Programovému rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko. Seminář je určen pro žadatele do výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko v roce 2017 a potenciální žadatele pro rok 2018.

Termín: 15. 11. 2017 nebo 29. 11. 2017 od 10 h do 13 h (jedná se o dva obsahově stejné semináře).

Místo konání: školící místnost na Statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí

Jak se přihlásit: e-mail: admin@mas-sokolovsko.eu (do přihlášky uvádějte datum, kterého ze dvou seminářů se chcete zúčastnit).

Program:
1) Aktuální informace ke stavu hodnocení žádostí o podporu v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko.
2) Postup a specifika podání podstatné změny v integrovaných projektech.
3) Nejčastější chyby v žádostech o podporu (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, věcné hodnocení).
4) Základní informace k realizaci projektu.
5) Představení připravovaných výzev v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko pro rok 2018.
6) Představení kritérií věcného hodnocení v Programovém rámci IROP CLLD MAS Sokolovsko v roce 2018.
7) Dotazy, diskuze.

Během semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

Podrobné informace