Dovolujeme se všem příznivcům hnutí MAS připomenout, že příští týden, dne 12. června 2013, se bude konat Valná hromada MAS Sokolovsko. Každý, kdo má zájem, se může dostavit v 15 hodin do Rudolecké hospůdky, a svými náměty přispět k dalšímu rozvoji venkova na Sokolovsku. O aktivitách MAS v průběhu roku 2012 se můžete více dočíst ve Výroční zprávě MAS za rok 2012 (PDF).