Page 38 - Sokolovsko

This is a SEO version of Sokolovsko. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

36 SOKOLOVSKO

Staré duby ve Starém Sedle

Na jižním obvodu Starého Sedla, v prostoru mezi zahrádkami a statkem, stojí skupina starých dubů. Některé rostou na oplocených pozemcích, jiné jsou volně přístupné v hustém náletu mladých dřevin. Kmeny sedmi nejmohutnějších dubů dosahují v ob-vodu od 310 do 410 cm. Nejhezčí je největší strom z řady pěti dubů za čp. 152. Stojí v oplocené zahrád-ce na místě zpustlého jabloňového sadu. Velmi pěk-ný, pravidelně rostlý, 20m vysoký, zdravý solitérní dub má vysoký válcovitý kmen (o = 372 cm) a krátké kořenové náběhy. Upoutá především bohatou koru-nou kulovitého tvaru, kterou tvoří chochol dlouhých větví. Jen některé větve v dolních partiích koruny jsou částečně proschlé a olámané. Je vhodným stro-mem k ochraně.

Památným stromem byl v roce 2000 vyhlášen největší ze starosedelských dubů, nápadná solitéra v plotu zahrady čp. 67 vlevo nad silnicí k Sokolovu. Jeho nízký kmen (o = 492 cm) s výraznými kořenový-mi náběhy se ve třímetrové výšce rozdvojuje a vzá-

Staré Sedlo – nejhezčí strom ze skupiny dubů . (o = 372 cm, v = 20m).

Staré Sedlo – nejsilnější dub (o = 410 cm) roste v za-hrádce; v pozadí kostel Nejsvětější Trojice, kterému tehdy chyběla makovice na vrcholu věže.

Staré Sedlo – památný strom Dub ve Starém Sedle. (o = 492 cm, v = 21,5m).

Page 38 - Sokolovsko

This is a SEO version of Sokolovsko. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »