Page 37 - Sokolovsko

This is a SEO version of Sokolovsko. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

35 časopis obyvatel a přátel Sokolovska

Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše – 3. část

Buk v Tatrovicích

Buk se jako typický lesní strom vyskytuje na Sokolovsku poměrně často. Mezi chráněnými stromy je přesto výjimkou. Památný buk v Libavském Údolí poničil orkán Kyrill tak, že z nádherného stromu zbyl pouze třímetrový pahýl kmene. Také druhý a poslední památný buk Sokolovska, zvaný Kaasův buk, je dožívajícím velikánem u lesní cesty ve svahu pod kamenolomem severovýchodně od Horní Rozmyšle. Mezi staré buky, které by se mohly stát památnými stromy, rozhodně patří buk na hraně terasy nad ústím úvozové cesty na východním okraji Tatrovic. Vypíná se nad zahradou čp. 14, přímo proti památné Tatrovické lípě. Udivuje mocnými kořenovými náběhy a široce rozložitou korunou. Kmen, rýhovaný mělkými podélnými brázdami, je zelený od řas a lišejníků. Dole přechází do mohutných kořenových náběhů, zčásti sbíhajících po hraně terasy. Buk bohatě plodí a je zdravý, bez zjevné houbové infekce. V roce 2003 byl vysoký 22m a kmen měřil 371 cm v obvodu ve výšce 1,3m.

Tatrovický buk.

Page 37 - Sokolovsko

This is a SEO version of Sokolovsko. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »