Na této stránce budeme zveřejňovat pracovní verzi SCLLD21+ a po schválení finální verzi SCLLD21+ na území MAS Sokolovsko.

Finální schválená Koncepční část SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

 • Koncepční část SCLLD, verze 1.0
 • Pracovní verze Koncepční části SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

 • Koncepční část SCLLD, verze 1.0, pracovní verze
 • Pracovní verze nepovinných kapitol SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

 • SWOT analýza
 • Analýza potřeb a rozvojového potenciálu – plná verze
 • Matice provázanosti opatření SCLLD MAS Sokolovsko 21+
 • Nepovinná kapitola k přeshraniční a mezinárodní spolupráci
 • Analýza rizik
 • Při plánovacích workshopech využíváme pracovních skupin:

 • Vzdělávání, komunita, sociální koheze
 • Životní prostředí
 • Konkurenceschopný venkov
 • Kvalita života na venkově