Na této stránce budeme zveřejňovat pracovní verzi SCLLD21+ a po schválení finální verzi SCLLD21+ na území MAS Sokolovsko.

Pracovní verze nepovinných kapitol SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

  • Stručná socioekonomická analýza
  • SWOT analýza
  • Při plánovacích workshopech využíváme pracovních skupin:

  • Vzdělávání, komunita, sociální koheze
  • Životní prostředí
  • Konkurenceschopný venkov
  • Kvalita života na venkově