Na této stránce budeme zveřejňovat pracovní verzi SCLLD21+ a po schválení finální verzi SCLLD21+ na území MAS Sokolovsko.