Na této stránce naleznete informace o průběhu komunitního projednávání Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2021–2027.

  • 1. workshop
  • 2. workshop
  • 3. workshop
  • 4. workshop
  • 5. workshop
  • Pozvánka na úvodní workshop k k přípravě CLLD21+

  • Pozvánka na 2. workshop k přípravě CLLD21+

  • Informace budou doplněny.

  • Informace budou doplněny.

  • Informace budou doplněny.