Na této stránce naleznete informace o průběhu komunitního projednávání Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2021–2027.

 • 1. workshop
 • 2. workshop
 • 3. workshop
 • 4. workshop
 • Anketa
 • Pozvánka na úvodní workshop k k přípravě CLLD21+

  prezenční listina

  zápis

 • Pozvánka na 2. workshop k přípravě CLLD21+

  prezentace

  prezenční listina

  zápis

  Podklady ke společné tvorbě analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byly účastníkům dopředu zaslány a na workshopu byla prezentována zásadní data. Jedná se o základní socioekonomické údaje, které byly shrnuty na základě rešerše a výtahu z analytických dokumentů a studií. Nad údaji proběhla živá diskuze a posloužily spolu s praktickou zkušeností účastníků jako podklad pro tvorbu naší analýzy. Podklady zde:

 • Pozvánka na 3. workshop k k přípravě CLLD21+ Akce pozastavena, workshop odložen!

 • Pozvánka na 4. workshop k k přípravě CLLD21+ Proběhne online!

 • MAS Sokolovsko v současné době připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027. Tato strategie je důležitým podkladem pro zacílení části dotačních prostředků z Evropské Unie na naše území. Považujeme za důležité zjistit názory obyvatel na priority rozvoje území MAS Sokolovsko (dále jen Sokolovsko). Z dotačních titulů nemůžeme vyřešit vše a zároveň musíme respektovat pravidla dotací, avšak strategie MAS je širším dokumentem a může upozornit i na potřeby, které nelze řešit z dotací.

  anketa k vyplnění