IROP_CZ_RO_B_C RGB


Přijaté žádosti

Poznámka: do výzvy č. 5 „MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje“ nebyly přijaty žádné žádosti o podporu.

Longlisty

Vybrané žádosti

  • Seznam vybraných žádostí do v do výzvy č. 2 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“ (seznam viz příloha)
  • Seznam vybraných žádostí do výzvy č. 3 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“ (seznam viz příloha)