IROP_CZ_RO_B_C RGB


IROP výzva č. 7 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému“

IROP výzva č. 6 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“

IROP výzva č. 5 „MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje“

IROP výzva č. 4 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“

IROP výzva č. 3 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“

IROP výzva č. 2 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“

IROP výzva č. 1 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“