IROP_CZ_RO_B_C RGB


IROP výzva č. 18 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III“

IROP výzva č. 17 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury IV“

IROP výzva č. 16 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví II“

IROP výzva č. 15 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II“

IROP výzva č. 14 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi III“

IROP výzva č. 13 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury III“

IROP výzva č. 12 „MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje II“

IROP výzva č. 11 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání II“

IROP výzva č. 10 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucích k sociální inkluzi II“

IROP výzva č. 9 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému II“

IROP výzva č. 8 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury II“

IROP výzva č. 7 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení integrovaného záchranného systému“

IROP výzva č. 6 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“

IROP výzva č. 5 „MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje“

IROP výzva č. 4 „MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání“

IROP výzva č. 3 „MAS Sokolovsko – IROP – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“

IROP výzva č. 2 „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“

IROP výzva č. 1 „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“