IROP_CZ_RO_B_C RGB


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko („SCLLD“)

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014–2020 („SCLLD“), která byla schválena dne 4. 11. 2016. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-sokolovsko.eu.

Vize SCLLD MAS Sokolovsko

vize-scldd