V rámci komunitně vedeného místního rozvoje bude od roku 2019 nově možné předkládat projekty do Operačního programu Životní prostředí.

Aktuality