Informace
Název projektuŘemesla – od historie po nejmodernější techniky
Reg. číslo projektuCZ.1.07/1.1.18/02.0013
Kontaktinfo@mas-sokolovsko.eu

Poskytovatel dotace

OPLZZ

www.msmt.czwww.europa.eu

Cílem projektu je změnit postoj žáků i rodičů k technickým oborům – zatraktivnit technické obory a zvýšit zájem o ně. Obsahem projektu jsou celodenní mimoškolní výuka (speciální program v muzeu řemesel, praktická část, videoprezentace), dále počítačové modelování využitelné v řemeslech a exkurze do výrobních podniků s environmentálním výkladem.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude podpora žáků základních škol se zájmem o technické obory. Pro žáky budou výstupem nové znalosti a praktické dovednosti, nové znalosti o podnicích v regionu, a znalosti z environmentálního výkladu. Výstupem bude také DVD s videoprezentací nejmodernějších technik a CD s výukovými materiály.

Práce na realizaci projektu běží od 1/2013 do 8/2014.