logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt MAP ORP Sokolov (Místní akční plán ORP Sokolov), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000046, je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).

 • Aktuálně
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Komunitní setkávání relevantních aktérů
 • Budování znalostních kapacit
 • Dokumenty
 • Představení projektu
 • Kontaktní osoba
 • Aktuálně

  Datum poslední změny: 16. 11. 2017.

  • Srdečně zveme všechny aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Sokolov na neformální závěrečné setkání dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v Kulturním domě Březová, následovat bude malý bowlingový turnaj. Na místě je zajištěno občerstvení, o kulturní program se postará hudební skupina NaDen. Na akci je nutná registrace nejpozději do 23. 11. 2017 prostřednictvím formuláře.
  • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (bezpečí, sociálně-patologické jevy a rizikové chování, komunikace)

   Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)

   Kdy a kde: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí

   Vzdělávací cíl: “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků. “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.

   Registrovat na akci se můžete zde.

  • Kurz Hodnotový učitel
   Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová

   Kdy a kde: 24. 11. 2017, 9,00-16,00 školící místnost Statek Bernard, Královské Poříčí

   Anotace kurzu: Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje, jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů

   Registrovat na akci se můžete zde.

  • Dne 16. 10. 2017 ve 13:00 hodin na Statku Bernard v Královském Poříčí zasedá Řídící výbor.
  • Pracovní verze dokumentu místního akčního plánu je zveřejněna zde. Připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat e-mailem na: pollakova@mas-sokolovsko.eu.
  • Setkání zřizovatelů MŠ a ZŠ ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 13:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová

   Srdečně zveme zástupce zřizovatelů mateřských a základních škol území ORP Sokolov na setkání v rámci MAP.

   Proč přijít? Důvodů je hned několik:

   1) budete seznámeni s výstupy projektu, do nějž jste zapojeni prostřednictvím svých mateřských a základních škol
   2) nám dáte zpětnou vazbu k otázkám kompetencí zřizovatele a přístupu k oblasti vzdělávání v obcích a městech
   3) budeme sdílet zkušenosti s výběrem vedení škol, hodnocením kvalit, apod.
   4) zjistíte dotační možnosti k rozvoji škol
   5) dozvíte se, jaké povinnosti a úkoly vás ještě v rámci MAP čekají
   6) zažijete prima hodinku, max. dvě s tématem vzdělávání dětí a žáků, kávou a dobrým občerstvením:-)

   Vaše účast je pro zdárné a efektivní dokončení projektu zásadní, v rámci Místního akčního plánu jsou plánovány mimo jiné také tzv. projekty spolupráce, do nichž se Vaše školy mohou zapojit a o nichž byste měli vědět.

   Věřím, že si najdete ve svém nabitém programu chvilku pro oblast, která je pro občany a společnost zcela zásadní a pomůžete nám vytvořit takovou strategii pro naše území, která bude kvalitní, prospěšná, reálná a smysluplná.

   Vaši účast (či účast jiného zástupce) na setkání potvrďte prosím nejpozději do pondělí 12.6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu.

  • Setkání ředitelů mateřských a základních škol ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 14:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová

   Projekt se pomalu blíží do svého finále, stále však zbývá doladit některé zásadní otázky, k čemuž potřebujeme právě Vás. Dovoluji si Vás tedy srdečně pozvat na setkání vedení (případně zástupců) mateřských a základních škol území ORP Sokolov, které se bude konat v úterý 20. 6. 2017 od 14:00 hodin v kulturním domě a MFC Březová.

   Vaše účast je důležitá z několika důvodů:

   1) získáte aktuální informace o výstupech projektu
   2) budeme sbírat ještě tipy na školení, kurzy, které bychom vám v rámci projektu ještě zorganizovali na míru
   3) budete seznámeni s plánovanými projekty spolupráce a budete mít možnost vyjádřit svůj zájem o zapojení se do nich (upozorňuji, že na jiné dotační peníze v rámci měkkých aktivit nedosáhnete a že to, co v MAPu nebude uvedeno, nebude v následujících roce až dvou financováno – máte tedy možnost sdělit nám ještě Vaše požadavky)
   4) nám dáte zpětnou vazbu k aktuálnímu dění ve školství
   5) jste potvrdili na podzim 2015 své zapojení se do projektu a bylo by fajn nám pomoci jej dokončit tak, aby výstupy a strategie byly smysluplné, reálné a potřebné
   6) strávíte fajn chvilku s kolegy, kávou a dobrým občerstvením

   Vaši účast či účast Vašeho zástupce prosím potvrďte na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu nejpozději do pondělí 12. 6. 2017.

  • Kulatý stůl na téma “Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních”

   Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.

   Termín: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské Poříčí

   Akci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.

   Přihlásit na akci se můžete zde.

  • Kurz první pomoci ve Světě záchranářů dne 9. 10. 2017, Karlovy Vary

   Kurz první pomoci přednostně pro pedagogy mateřských škol, příp. základních škol, se koná dne 9. 10. 2017 ve 12,00 hodin a 14,30 hodin – přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.

  • Seminář Dopravní výchova dne 25. 5. 2017
   Místo: ZŠ Loket, budova Radniční, přízemí

   Srdečně zveme všechny pedagogy ke shlédnutí výuky dopravní výchovy interaktivní metodou v praxi, za užití svépomocně vyrobených prvků a pomocí metody starší žák učí mladšího. Ukázkovou výuku i následný seminář povede akreditovaná lektorka PaedDr. Lenka Frajerová. Výuka dětí začne v 8,00 hodin, potrvá cca do 10,30 hodin, bude následovat seminář pro učitele ke sdílení praxe, zkušeností, materiálů, apod. Kapacita semináře je omezena na max. 10 osob. Přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. 605 108 877.

  • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017

   Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8,30 do cca 12,00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce.

  • Emoční sebeobrana pro učitele, dne 13. 6. 2017

   Místo: školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný

   Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).

   Přihlásit se můžete zde.

  • Zveme Vás na seminář k metodě NTC Learning, který se koná 28. 2. 2017 v Královském Poříčí. Bližší informace viz pozvánka (PDF).
  • Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
   • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
   • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
   • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žáky

   Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:

   Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

  • Panelová diskuze na téma “Společné vzdělávání” ve dnech 8. 11. 2016 a 22. 11. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)

   mas_inkluze

  • Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)
  • Plánovaná setkání pracovních skupin:
   • PS Inkluze a Kariérové poradenství: 13. 10. 2016 ve 13:30 hod. na Statku Bernard v zasedací místnosti
   • PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy, Volný čas, Rozvoj kulturního povědomí: 17. 10. 2016 ve 12:30 hod. v DDM Sokolov
   • PS Čtenářská a matematická gramotnost, klíčové kompetence: 17. 10. 2016 ve 14:30 hod. v DDM Sokolov
   • PS Předškolní vzdělávání: 20. 10. 2016 ve 13:00 hod. v MŠ Kosmonautů, Sokolov
  • Jednání Řídícího výboru MAP ORP Sokolov se bude konat dne 27. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově.
  • První veřejný workshop pro území ORP Sokolov proběhne ve středu 7. 9. 2016 od 14:00 hodin v MFC Březová. Zveme tímto srdečně všechny zájemce o vzdělávání dětí a žáků nejen z řad vzdělavatelů (pedagogů, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků a volnočasových aktivit, trenérů, ale také rodičů, neziskových organizací a další), aby přišli a přispěli svými názory a nápady v různých oblastech vzdělávání dětí. Občerstvení pro všechny bude zajištěno. Pozvánka – viz plakát (JPG).

   MAS_WORKSHOP_brezova_OPR_2

 • Řídící výbor

  Pro zobrazení souborů můžete zdarma využít programy Adobe Acrobat Reader (soubory typu PDF) či Libre Office (soubory typu XLS, XLSX, DOC).

 • Pracovní skupiny

  Aktuálně probíhají pracovní setkání, na nichž je řešena problematika v relevantních oblastech dle zaměření pracovní skupiny. Výstupy z těchto jednání budou zveřejněny zde v měsíci listopadu.

  Zápisy z pracovních skupin

 • Komunitní setkávání relevantních aktérů

  • Závěrečné setkání se uskutečnilo dne 27. 11. 2017 v Kulturním dome v Březové – prezentace a fotografie
  • Setkání zřizovatelů MŠ a ZŠ ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 13:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová

   Srdečně zveme zástupce zřizovatelů mateřských a základních škol území ORP Sokolov na setkání v rámci MAP.

   Proč přijít? Důvodů je hned několik:

   1) budete seznámeni s výstupy projektu, do nějž jste zapojeni prostřednictvím svých mateřských a základních škol
   2) nám dáte zpětnou vazbu k otázkám kompetencí zřizovatele a přístupu k oblasti vzdělávání v obcích a městech
   3) budeme sdílet zkušenosti s výběrem vedení škol, hodnocením kvalit, apod.
   4) zjistíte dotační možnosti k rozvoji škol
   5) dozvíte se, jaké povinnosti a úkoly vás ještě v rámci MAP čekají
   6) zažijete prima hodinku, max. dvě s tématem vzdělávání dětí a žáků, kávou a dobrým občerstvením:-)

   Vaše účast je pro zdárné a efektivní dokončení projektu zásadní, v rámci Místního akčního plánu jsou plánovány mimo jiné také tzv. projekty spolupráce, do nichž se Vaše školy mohou zapojit a o nichž byste měli vědět.

   Věřím, že si najdete ve svém nabitém programu chvilku pro oblast, která je pro občany a společnost zcela zásadní a pomůžete nám vytvořit takovou strategii pro naše území, která bude kvalitní, prospěšná, reálná a smysluplná.

   Vaši účast (či účast jiného zástupce) na setkání potvrďte prosím nejpozději do pondělí 12.6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu.

  • Setkání ředitelů mateřských a základních škol ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 14:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová

   Projekt se pomalu blíží do svého finále, stále však zbývá doladit některé zásadní otázky, k čemuž potřebujeme právě Vás. Dovoluji si Vás tedy srdečně pozvat na setkání vedení (případně zástupců) mateřských a základních škol území ORP Sokolov, které se bude konat v úterý 20. 6. 2017 od 14:00 hodin v kulturním domě a MFC Březová.

   Vaše účast je důležitá z několika důvodů:

   1) získáte aktuální informace o výstupech projektu
   2) budeme sbírat ještě tipy na školení, kurzy, které bychom vám v rámci projektu ještě zorganizovali na míru
   3) budete seznámeni s plánovanými projekty spolupráce a budete mít možnost vyjádřit svůj zájem o zapojení se do nich (upozorňuji, že na jiné dotační peníze v rámci měkkých aktivit nedosáhnete a že to, co v MAPu nebude uvedeno, nebude v následujících roce až dvou financováno – máte tedy možnost sdělit nám ještě Vaše požadavky)
   4) nám dáte zpětnou vazbu k aktuálnímu dění ve školství
   5) jste potvrdili na podzim 2015 své zapojení se do projektu a bylo by fajn nám pomoci jej dokončit tak, aby výstupy a strategie byly smysluplné, reálné a potřebné
   6) strávíte fajn chvilku s kolegy, kávou a dobrým občerstvením

   Vaši účast či účast Vašeho zástupce prosím potvrďte na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu nejpozději do pondělí 12. 6. 2017.

  • Workshop ředitelů MAP ORP Sokolov ze dne 21. 2. 2017
  • První veřejný workshop ze dne 7. 9. 2016 – zpráva, prezenční listina (PDF), prezentace (PPTX)
  • Setkání ředitelů na Statku Bernard dne 7. 6. 2016 – zápis, prezenční listina (PDF)
  • Setkání ředitelů na Březové dne 3. 6. 2016 – zápis, prezenční listina (PDF)
 • Budování znalostních kapacit

  Zápisy

  Pozvánky

  • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (bezpečí, sociálně-patologické jevy a rizikové chování, komunikace)

   Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)

   Kdy a kde: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí

   Vzdělávací cíl: “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků. “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.

   Registrovat na akci se můžete zde.

  • Kurz Hodnotový učitel

   Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová

   Kdy a kde: 24. 11. 2017, 9,00-16,00 školící místnost Statek Bernard, Královské Poříčí

   Anotace kurzu: Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje, jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů

   Registrovat na akci se můžete zde.

  • Kulatý stůl na téma Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních

   Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.

  • Seminář Dopravní výchova dne 25. 5. 2017

   Místo: ZŠ Loket, budova Radniční, přízemí

   Srdečně zveme všechny pedagogy ke shlédnutí výuky dopravní výchovy interaktivní metodou v praxi, za užití svépomocně vyrobených prvků a pomocí metody starší žák učí mladšího. Ukázkovou výuku i následný seminář povede akreditovaná lektorka PaedDr. Lenka Frajerová. Výuka dětí začne v 8,00 hodin, potrvá cca do 10,30 hodin, bude následovat seminář pro učitele ke sdílení praxe, zkušeností, materiálů, apod. Kapacita semináře je omezena na max. 10 osob. Přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. 605 108 877.

  • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017

   Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8,30 do cca 12,00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce.

  • Emoční sebeobrana pro učitele, dne 13. 6. 2017

   Místo: školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný

   Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde).

   Přihlásit se můžete zde.

  • Seminář NTC Learning se koná dne 28. 2. 2017

   Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů – synapsí – vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku.

   Bližší informace viz pozvánka (PDF).

  • Ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby

   Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.

   • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
   • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
   • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žáky

   Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:

   Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

  • Panelová diskuze na téma 'Společné vzdělávání'

   Diskuze se uskuteční ve dnech 8. 11. od 9:00 hod. a 22. 11. 2016 od 14:00 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí. V obou termínech bude akce probíhat ve stejném duchu a se stejnými hosty. Bližší informace viz pozvánka (PDF).
  • Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

   Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” se budou konat ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016.

   Jedná se o jednodenní seminář (rozděleno na cílové skupiny: pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí), na kterém se seznámíte s příklady metod kritického myšlení vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v mateřských a základních školách. Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v Praze.

   Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.

   Kurzy se budou konat na Statku Bernard v Královském Poříčí v termínech 28., 29., 30. 11. a 1. 12. 2016 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod. Na místě je pro účastníky zajištěno občerstvení.

   Termín si prosím zvolte dle svého zaměření (pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí, případně rodiče dle svého uvážení):

   • 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 bude zaměřeno na menší děti – předškolní a 1.-3. třídy)
   • 29. 11. 2016 a 1. 12. 2016 zaměřeno na starší děti (4. třída a 2. stupeň)


   Přihlásit na kurz
   se můžete nejpozději do 21. 11. 2016 a jedině přes přihlašovací formulář.

  • Dále připravujeme vzdělávací aktivity

   • Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů (RNDr. Robert Gamba).
   • Podpora kariérového poradenství (RNDr. Robert Gamba).
   • Sdílení zkušeností – Bubnování a jeho využití při výuce dětí na 1. stupni (Hana Lipovská).
   • Sdílení zkušeností – Hudební činnost v logopedické prevenci (Hana Lipovská).

   Pro bližší informace sledujte tento web.

 • Dokumenty

 • Místní akční plány (MAP)

  Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy na území jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy a plánovat takové aktivity, které pomohou vyřešit místně specifické problémy a potřeby.

  Cíle projektu

  Hlavním cílem tohoto projektu je tedy zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení trvalé a fungující spolupráce mezi všemi relevantními aktéry v území ORP Sokolov a jejich vzájemném sdílení dobré praxe, vzdělávacích aktivit apod. a nastavením žádoucích aktivit spolupráce, to vše pro řešení identifikovaných specifických potřeb v území.

  Další cíle projektu jsou zajištění kvalitního a dostupného vzdělání v mateřských a základních školách prostřednictvím nastavení funkčního partnerství všech relevantních aktérů v území a jejich sdílení informací, dobré praxe, nastavení aktivit spolupráce, atd.

  Projekt se zaměřuje jak na školský střední management, tedy na ředitele škol, tak na pedagogický sbor s cílem motivovat učitele k práci tak, aby byl onou hybnou silou, pedagogickým lídrem, který bude svým přístupem výrazně ovlivňovat kvalitu vzdělávání svých žáků. Výsledkem pak je “úspěch pro každého žáka” namísto neúspěchu, jakéhosi vyloučení. Toto vše nelze budovat jen na “vlastním hřišti”, je nutná spolupráce všech relevantních aktérů, subjektů působících či ovlivňujících vzdělávání dětí a mládeže. Cílem projektu je navázat spolupráci právě těchto subjektů, nalézt trvalé a efektivní komunikační nástroje, prostřednictvím nichž bude docházet ke sdílení zkušeností a tím zefektivnění práce nejen na školách.

  Výstupy projektu

  Dojde k systémovému zlepšení řízení na školách díky koncepčnímu přístupu a dlouhodobému plánování, zároveň ke sdílenému porozumění inkluzivního a inovativního přístupu ke vzdělávání pro zvýšení jeho efektivity a dostupnosti každému dítěti/žáku, pro zajištění podpory škol se slabšími výsledky, pro zajištění rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka. Budování partnerství nebude opomíjet důležitý prvek při vzdělávání dětí a žáků, kterým je rodina a rodiče, a také způsob trávení volného času. V rámci zapojení všech aktérů vyplynou specifická problémová témata, včetně návrhů aktivit vedoucích k jejich řešení.

  Dalším z výstupů projektu bude akční plán základních a mateřských škol na území ORP Sokolov, a to jak investičních, tak vzdělávacích záměrů. Tyto akční plány by měly pomoci zajistit koncepční a strategické rozdělování finančních prostředků mířených ke skutečným potřebám mateřských a základních škol, které budou identifikovány.

  Aktivity

  V rámci projektu budou probíhat následující povinné aktivity:

  • Aktivita 1: Akční plánování
   • Podaktivita a) Rozvoj partnerství
   • Podaktivita b) Dohoda o prioritách
   • Podaktivita c) Akční plánování
   • Podaktivita d) Budování znalostních kapacit
  • Aktivita 2: Evaluace
  • Aktivita 3: Řízení MAP

  Doba realizace projektu

  Realizace projektu bude probíhat od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2017.

  Opatření

  V rámci projektu budou řešena mnohá opatření, z nichž některá jsou povinná, některá doporučená a také opatření volitelná.

  Povinná opatření jsou:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

  Doporučená opatření jsou:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
  • Kariérové poradenství.

  Volitelná opatření vyplynou z analytické části realizace projektu a z jednání zúčastněných aktérů ve vzdělávání na území ORP Sokolov, dotýkat se mohou např. trávení volného času dětí a žáků, neformálního a zájmového vzdělávání, rozvoje digitálních kompetencí dětí a žáků, rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, atd.

  Pracovní skupiny a Vaše zapojení

  Témata budou řešena v rámci tzv. pracovních skupin, sestavených z odborníků či aktivistů z oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Máte-li zájem se aktivně podílet na tvorbě místního akčního plánu, kontaktujte prosím hlavní manažerku projektu Mgr. Zuzanu Odvody na e-mailové adrese: odvody@mas-sokolovsko.eu nebo na tel. 605 108 877.

 • Kontaktní osoba

  Mgr. Zuzana Odvody
  hlavní manažer projektu
  E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 605 108 877