logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).

Pro zobrazení souborů můžete zdarma využít programy Adobe Acrobat Reader (soubory typu PDF) či Libre Office (soubory typu XLS, DOC atp.).

  • Aktuality
  • Řídící výbor
  • Pracovní skupiny
  • Budování znalostních kapacit
  • Setkání a další akce
  • Představení
  • Kontakt