Akce Čistění řeky Ohře je uskutečňována pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje, kdy jde hlavně o ochranu přírody našeho regionu a ukázání vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Společně se na akci podílejí všechny Místní akční skupiny Karlovarského kraje, tedy MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Kraj živých Vod, MAS Krušné Hory a MAS Vladař, Karlovarský kraj, Povodí Ohře, obce podél řeky, půjčovny lodí a řada dalších organizací.

Tato akce byla prvně uspořádaná v roce 2016, kdy proběhl 0. ročník. Cílem je vyčistit břehy podél řeky Ohře a tím zlepšit naše okolí. Tato událost se od dalšího ročníku koná v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Více informací:

Čištění řeky Ohře 2016

0. ročník Čištění řeky Ohře se konal ve dvou termínech. A to sice, v sobotu 16. 4. 2016 a v sobotu 23. 4. 201. Do akce se zapojilo celkem 29 měst a obcí: Bečov nad Teplou, Bezvěrov, Březová, Dalovice, Dasnice, Cheb, Královské Poříčí, Krásný Jez, Kynšperk nad Ohří, Kyselka, Libavské Údolí, Loket, Nebanice, Nevřeň, Nové Sedlo, Odrava, Ovesné Kladruby, Otročín, Pomezí nad Ohří, Sadov, Stráž nad Ohří, Stružná, Teplá, Třebeň, Úterý, Velichov, Vodná, Vojkovice, Žatec.

  • Počet dobrovolníků: 776
  • Počet sebraného odpadu: 25 tun

Akce by nebyla možná bez sponzorů, mezi které patří: Karlovarské minerální vody a.s., SDH Plesná, Chodovar s.r.o., Maso – uzeniny Košata s.r.o., Tritia s.r.o., Chevak Cheb a.s., Pracant s.r.o., TOI TOI s.r.o., Statek Bernard, Doupovské uzeniny Pelant, Kynšperský pivovar, Magistrát města Karlovy Vary, Povodí řeky Ohře, Hospoda U Lípy, Svatošký Dětský ráj, Maso-Uzeniny Prima, Město Ostrov a obce Děpoltovice, Otovice, Nové Hamry a Křižovatka. Dále by se čištění neobešlo bez pomoci půjčoven vodáckého vybavení Dronte. Rafting Ohře, Pirrat.cz, Leština a Maskáč. Všem zúčastněným patří velký dík.

Čistění řeky Ohře 2017

1. ročník Čistění řeky Ohře se uskutečnil 8. 4. 2017 a byl součástí celorepublikové akce „Ukliďme svět. Ukliďme Česko“. Tento ročník proběhl na úseku řeky Ohře od přehrady Skalka až po Stráž nad Ohří, poté pak v okolí města Žatec a dále se čistila také řeka Teplá při zapojení měst Bečov nad Teplou a Teplou.

  • Počet dobrovolníků: 745
  • Počet sebraného odpadu: 16 tun

Pozn.: Statistika není ucelená, nebylo možné získat údaje od všech MAS na území.

Mezi sponzory, kteří podpořili 1. ročník Čistění řeky Ohře, patří: Krajský úřad karlovarského kraje, Povodí Ohře, SDH Plesná, TOI TOI, Maso – uzeniny Košata s.r.o. Chodovar, Karlovarské minerální vody a.s., Doupovské uzeniny Pelant, Statek Bernard, Rafting Ohře, SDH Cheb Háje, Mattoni, Tritia, Karlovarský kraj, Chevak, Pirrat.cz, Spojovací materiál, Jan Vrána a Martin Vrána, Pracant, BE Komplet servis s. r. o., Magistrát Karlovarského kraje, město Ostrov, město Jáchymov a obce Děpoltovice a Nové Hamry. I tentokrát patří všem sponzorům, zapojeným obcím a dobrovolníkům velký dík.

Čištění řeky Ohře 2018

2. ročník Čištění řeky Ohře proběhne 7. 4. 2018 v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Cílem tohoto ročníku je zopakovat úspěch úklidu z předešlých let, zapojit více lidí a tudíž sesbírat ještě více odpadů.