logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


 • Aktuálně
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Podpora znalostních kapacit
 • Pracovní setkávání aktérů
 • Implementace MAP
 • Dokumenty
 • Představení projektu
 • Kontaktní osoby
 • Aktuálně

  • Pozvánka na seminář „Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí“ pod vedením Moniky Stehlíkové, který se koná dne 27. 6. 2018 v Královském Poříčí.
  • Pozvánka na seminář Hodnotový učitel dne 4. 6. 2018.
  • Pozvánka na seminář Augmentativní a alternativní komunikace dne 23. 5. 2018 od 14:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích.
  • Pozvánka na workshop Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ dne 15. 6. 2018 od 15:00 hodin v MDK Sokolov.
  • Jednání PS pro financování se uskuteční dne 25. 4. 2018 od 14:00 hodin na MŠ Kosmonautů v Sokolově.
  • Jednání PS pro polytechnické vzdělávání, volbu povolání a kariérové poradenství se uskuteční dne 26. 4. 2018 od 15:00 hodin v budově ZŠ a MŠ Krajková.
  • Srdečně zveme ke kulatému stolu na téma „Podpůrná opatření od A do Z“ v úterý 10. 4. 2018 od 13:00 hodin v Kulturním domě Březová – více info viz pozvánka.

  • První jednání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost proběhne ve středu 4. dubna 2018 od 13:00 v budově základní školy Horní Slavkov – Školní.
  • První setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost se koná ve středu 4. dubna 2018 od 14:30 v budově základní školy Horní Slavkov – Školní.
  • První jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti proběhne 10. 4. 2018 od 16:00 hodin v Kulturním domě Březová.
  • Ve středu 11. 4. 2018 ve 14:00 hodin proběhne první ustavující jednání Řídícího výboru, a to v zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově.
 • Řídící výbor

 • Pracovní skupiny

  Aktuality

  Pracovní skupiny

  Jednací řád Pracovních skupin MAP SOKRA

 • Podpora znalostních kapacit

 • Pracovní setkávání aktérů

  • Kulatý stůl „Podpůrná opatření od A do Z“ ze dne 10. 4. 2018 – pozvánka, zpráva
 • Implementace MAP

  Stránka bude doplněna.

 • Dokumenty

 • Představení projektu

  Místní akční plán ORP Sokolov a ORP Kraslice (dále jen MAP SOKRA) je pokračovatelem předchozích dvou MAPů pro tato ORP. Jeho cílem je nadále posilovat spolupráci a vzniklé Partnerství v oblasti vzdělávání dětí a žáků, a to napříč všemi relevantními cílovými skupinami. Těmi jsou děti a žáci a jejich rodiče, veřejnost, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

  Veškeré činnosti v projektu směřují k zajištění kvality ve vzdělávání ve školách vzájemným informováním, vzděláváním a plánováním. Zásadní skutečností je, že během realizace projektu budou implementovány aktivity, které si aktéři ve vzdělávání na území Sokolovska a Kraslicka naplánovali v akčním plánu jako žádoucí, potřebné a zajímavé právě pro posílení kvality ve vzdělávání a bude tím naplněn princip komunitního plánování.

 • Kontaktní osoby

  Mgr. Zuzana Odvody
  hlavní manažer projektu
  E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 605 108 877

  Mgr. Michaela Polláková
  věcná manažerka projektu
  E-mail: pollakova@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 731 112 671

  Mgr. Anna-Maria Schröcková
  věcná manažerka projektu
  E-mail: schrockova@mas-sokolovsko.eu
  Tel.: +420 731 565 046