logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 až 30. 11. 2023.

Do škol přinášíme nová témata a postupně otevíráme prostor pro uvažování o tom, co a jak se děti a žáci učí, ačkoliv změna v oblasti školství je během na hodně dlouhou trať. Naše vize: “Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí”.

Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

 • Aktuality
 • Mapáci: realizační tým
 • Řekli o nás: reference
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Setkání
 • Dokumenty
 • Soutěž v angličtině a němčině 2021/2022
 • Testování pomůcek a půjčovna knih
 • Kontakt
 • Aktuality

  MAP Karlovarsko III navazuje na předchozí dva projekty místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Karlovarsku a začínáme 1. 1. 2022. Na této záložce budeme zveřejňovat aktuální pozvánky na setkání se zajímavými hosty a informace o dalších aktualitách našeho projektu.

  • Statutární město Karlovy Vary má novou strategii do roku 2040. Manažeři projektu MAP a ředitelé základní škol se aktivně účastnili plánovacích workshopů, strategie obsahuje také část věnovanou vzdělávání a infrastruktuře škol.
  • Hledáme nové zájemce o členství v pracovních skupinách, na vašem názoru totiž záleží. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu, podrobnosti jsou na záložce “pracovní skupiny”.

  Vize rozvoje vzdělávání: Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí.

   

 • Kdo jsou “mapáci”, tedy lidé stojící za projektem?

  To jsme my, ta parta “bláznů”, kterým záleží na vzdělávání na Karlovarsku.

  Proč se angažujeme v místním akčním plánování?

  • Chceme zlepšit stav vzdělávání na Karlovarsku, aby náš region nebyl stále “historicky nejhorší, úplně ve všem”.
  • Někteří z nás jsou rodiči dětí, které chodí do škol na Karlovarsku. A to prohlubuje naši vnitřní motivaci pomoci ve zlepšování učení dětí a žáků.
  • Systematická práce se školami v MAPu nám umožňuje do hloubky porozumět problematice regionálního školství.
  • Pomáháme přenosu informací zdola nahoru a obráceně. Jsme hlasem, který MŠMT slyší. Pomáháme MŠMT implementovat Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+.

  Něco o nás: každého člena týmu jsme se zeptali na dvě stejné otázky.

  Markéta Hendrichová: Hlavní manažerka a odborná řešitelka. Má na starosti, aby vše v projektu klapalo tak, jak má.
  hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 604 170 443

  Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

  “Vzhledem ke své zodpovědnosti za projekt MAP vidím jako zásadní pozitivní zpětnou vazbu od ředitelů a učitelů zapojených škol, tedy vědomí, že neděláme projekt pro projekt, ale i naším přispěním se školství na Karlovarsku posouvá a zlepšuje. Jako matka dvou dětí školou povinných jsem rovněž ráda za detailnější vhled do problematiky regionálního školství, který mi tato práce umožňuje.”

  Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

  “Budu mluvit o učiteli, který se u mne zapsal jak pozitivně, tak i velmi negativně. Učil matematiku a fyziku na průmyslovce. Určitě jsem díky němu našla zálibu ve čtení populárních knížek o vědě, například od Johna D. Barrowa nebo Stephena Hawkinga. Zaujalo mne, že pan profesor (jak se tenkrát na i na střední škole oslovovalo) každé nové téma začal povídáním o historii objevu a životě daného vědce. Pamatuji si, jak věnoval část hodiny nadšenému vyprávění o životě Richarda Feynmana, jehož životopis zrovna dočetl. Bohužel pedagogickou ani osobnostní rovinu tohoto zasloužilého učitele nemohu hodnotit kladně. Že je matematika krásná a není potřeba šprtat se zpaměti vzorové postupy řešení, to jsem pochopila až na vysoké škole. A kdyby v 90. letech minulého století existovala jen špetička z dnešní až přehnané korektnosti, udělala by s koketováním pana profesora s nezletilými studentkami hodně rychlý konec… ty holky tenkrát neměly žádnou možnost obrany a zastání.”

   

  Martina Turková: Věcná manažerka a pravá ruka hlavní manažerky.
  soslpov@seznam.cz
  Tel. 720 293 803

  Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

  “Pracuji dlouhodobě v oblasti rozvoje obcí a regionu Svazku obcí Slavkovský les. Vnímám jako potřebné zajišťovat pro venkovské školy lepší přístup k informacím a rozvoji, tedy aby měly stejné možnosti jako školy v městském prostředí. MAP dává možnosti rozvíjet, přenášet v oblasti vzdělávání do našeho regionu informace a inspiraci, které bychom jinak neměli možnost školám zprostředkovat. Přeji si, a to souvisí s další otázkou níže, aby naše děti měly větší inspiraci v učitelích, než jsem měla já, i to je důvod, proč vidím v práci pro MAP smysl.” 

  Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

  “Nebudu učitele jmenovat, moc jich bohužel v mém životě nebylo. Ze základní školy si pamatuji spíše ty, kteří mě demotivovali. Vzpomínám si ale na jednoho, který nás učil angličtinu přes písničky Beatles, dodnes si všechny texty pamatuji, dalo mi to v té době ve výuce angličtiny více než učebnicová výuka. Přeji si, aby naše děti měly inspirací více.”

   

  David Šebesta: Věcný manažer a druhá pravá ruka hlavní manažerky. 🙂
  david.sebesta@vladar.cz
  Tel. 775 972 932

  Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

  “Přál bych své dceři i všem dětem z Karlovarska, aby nejbližší školka i škola byla vždy tou nejlepší. To je můj cíl a mise v projektu. Ale jelikož jde o nedostižný ideál, vždy mě potěší, když vidím drobné krůčky ve spolupráci mezi pedagogy i řediteli škol v regionu.”

  Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

  “Vždy jsem více vzhlížel k pedagogům-mužům, kteří měli charisma. Schopnost strhnout a udržet si moji pozornost asi nejlépe dovedl učitel občanské výchovy pan Mourek. Nejen, že nás kluky naučil uvázat si kravatu, ale vyprávěl nám o Václavu Havlovi, sametové revoluci či svobodě. Rozhodně tím posílil můj hodnotový, nikoliv materiální pohled na život.”

   

  Veronika Wojnarová: Administrativně ekonomická pracovnice. U Veroniky si můžete půjčit pomůcky a knihy.
  admin@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 734 279 134

  Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

  “Jako mámu od tří dětí mě zajímalo, jak funguje zákulisí školství a díky předchozí práci jsem nahlédla do problematiky a zároveň viděla i místa, která lze zlepšit. Práce v MAPu je jedním kolečkem v procesu a jsem ráda, že můžu být u toho, kdy snaha o zlepšení a posunutí školství na západě, na Karlovarsku, nese svoje ovoce.”

  Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

  “Motivace u mě začala už ve školce, kdy učitelky, zejména paní učitelka Cepáková, viděly nějaký potenciál u mě skrytý. Na základní škole to byla skupinová práce učitelů, v čele s třídní učitelkou Dleskovou. Každý z nich mi předal část sebe, a právě z nich jsem načerpala to, co ve mě zůstalo dodnes. Na střední škole to byl pan učitel Rozhoň, díky kterému se zajímám více o historii a paní učitelka Kolbasová, která mne naučila, že i “pod čarou” se skrývá něco, co mě posune dál. Díky těm všem učitelům, na které ráda vzpomínám.”

   

  Miroslav Makovička: Odborný řešitel a expert na strategické plánování.
  m.makovicka@email.cz
  Tel. 603 322 411

  Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

  “Ukazuje se stále více, že metodická pomoc školám je nezbytná a užitečná. Jsem rád, že se nám povedlo vytvořit schopný tým, který takovouto pomoc umí nabídnout.”

   Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

  “Před lety jsem byl na jazykovém kurzu na Maltě. Měli jsme učitele, který dával přednost kavárně před učebnami, byl v neustálém nasazení, hráli jsme četné hry, neustále s námi konverzoval. Největším zážitkem byl neorganizovaný zájezd hromadnou dopravou do nedaleké Valletty. Neustále nás nutil k aktivitě otázkami „jak se řekne tohle?“, neuspokojivé odpovědi si znamenal, na konci dne nám seznam nakopíroval a druhý den jsme hráli mezi dvěma týmy soutěž z nových znalostí o lahev „plonk“. Ač mě bylo tehdy přes 50, nikdy jsem před tím nezažil, abych se cokoliv učil přímo uprostřed reálného života. Nad všemi silnými zážitky ve mně zůstaly pochyby typu: „To se ten učitel nebojí, že se někomu něco stane? Jak si to může dovolit? Musel mít nějaké povolení?“ Tenkrát během těch dnů jsem si uvědomoval, že důležitější než samotné naučené vědomosti (a že jsem si jich dovezl spoustu a žiji z nich dodnes), je setkání se silnou osobností. Přeji všem žákům, aby živé, energické, obětavé, neortodoxní učitele potkávali co nejvíce.”

   

  Zaujalo vás to a chcete s námi rozvíjet vzdělávání na Karlovarsku? Podívejte se ještě na záložku pracovní skupiny a na náš facebook. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

 • Řekli o nás

  Místní akční plánování

  Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelka ZŠ Nejdek, Nám. Karla IV.:

  „Z každé aktivity si pedagogičtí pracovníci odnesli nové znalosti, nové zkušenosti, které aplikovali individuálně do své praxe. Velkým přínosem pro naši školu byly aktivity spojené s prací s diverzifikovanou třídou a s cizinci. Nejen žáci, ale i samotní učitelé si velmi užili aktivitu rozvíjející paměť a efektivní učení. Velkým přínosem pro náš sbor byla aktivita metodické chyby v matematice při přechodu mezi jednotlivými stupni, oceňujeme kvalitní práci lektorky. Exkurze do firmy Moser byla zážitková činnost, což je pro žáky ta nejlepší forma výuky.“

   

  Mgr. Ester Nováková, ředitelka ZŠ Nová Role:

  „Díky zapojení do projektu MAP Karlovarsko II mohli žáci opakovaně získávat znalosti a dovednosti v oblasti učení a organizace přípravy výuky. Mohli se též seznámit s přírodou v našem kraji. Díky vzdělávání pedagogů došlo ke zvýšení jejich kompetencí, všeobecnému rozhledu a využití nových metod a forem práce. Nabyté zkušenosti uplatnili ve své praxi v práci s dětmi a v komunikaci s rodiči. Možnost zapojit rodiče do workshopů považuji za přínosnou, protože v minulosti nebyla k dispozici nabídka pro jejich vzdělávání.“

   

  Mgr. Jana Hynková, ředitelka ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary:

  „Tato pestrá nabídka, kterou jsme využili, nám pomohla rozšířit přehled o Karlovarsku coby regionu. Prohloubili jsme si metody individuální práce a jejich implementaci do naší školy při zdravotnických zařízeních. Velice žádaná a přínosná byla také cvičení paměti, kterých se zúčastnila většina našeho pedagogického sboru. Hejného matematika je často zařazována do programů jednotlivých škol, proto jsme uvítali jejích rozbor a metody. Další školení a online setkání nám v době covidové pomohla k lepší komunikaci a hledání společných řešení problémů ve školství.“

   

  Vzdělávací aktivity a pracovní skupiny

  Mgr. Daniela Vlnatá, učitelka ZŠ Karlovy Vary, 1. Máje 1:

  „Paměť a efektivní učení: velice přínosný seminář nabity prakticky vyzkoušenými metodami, jak zlepšit fungování mozku a paměti. Lektor dovedl zapojit všechny účastníky a bez výjimky je strhnout. Seminář měl jasnou strukturu, zcela naplnil mé očekávání. Poskytnuté materiály pak jen dotvořily absolutně pozitivní dojem z celého semináře.“

   

  Mgr. Josef Šrámek, ředitel ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11:

  „V rámci projektu MAP došlo k motivaci žáků k výuce cizího jazyka díky spolupráci s rodilým mluvčím a motivaci vedení školy k zaměstnání rodilého mluvčího.“

   

  Marcela Toužimská, vedoucí Městské knihovny Nová Role:

  „Naplno jsem se seznámila s pojmem čtenářské dílny. Vyzkoušela jsem je s kolegyněmi ze skupiny. Díky praktickým ukázkám, jsem si vytvořila představu, čemu se vyhnout nebo naopak, co využít. Přínosem pro mě byly i zkušenosti pedagogů z praxe. Informace o tom, co děti čtou, co za knihy doporučit, jaké knihy vycházejí, kde čerpat inspiraci proudily oboustranně. Dětský čtenář se změnil a my mu musíme být schopné nabídnout alternativy, které přijme.“

   

  Mgr. Leona Preňková, učitelka ZŠ Karlovy Vary, 1. Máje 1:

  „Třídnické hodiny: skvělá lektorka, spousta nápadů na realizování třídnických hodin v rámci 1. stupně, nastavení pravidel a bezpečí ve třídě. Za mě velmi užitečné.“

   

  Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld, ředitel ZŠ a MŠ Božičany:

  „Všichni zapojení pedagogové si nejvíce cení toho, že v rámci aktivit MAP mohou vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe. Získali jsme cenné návody pro práci s třídním kolektivem. Také jsme se naučili využít možnosti malotřídní školy k diverzifikované práci s žáky při vyučování.“

   

  Zaujalo vás to a chcete s námi rozvíjet vzdělávání na Karlovarsku? Podívejte se ještě na záložku pracovní skupiny a na náš facebook. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

 • Řídící výbor

  Řídící výbor je obdobou správní rady organizace, v projektu MAP rozhoduje o nejdůležitějších dokumentech a celkovém směřování místního akčního plánování, projednává a schvaluje také seznam investičních záměrů v oblasti vzdělávání (tzv. Strategický rámec MAP). Jednání Řídícího výboru jsou obvykle jednou za půl roku.

  Zaujalo vás to a chcete s námi rozvíjet vzdělávání na Karlovarsku? Podívejte se ještě na záložku pracovní skupiny a na náš facebook. Zájemci o členství v pracovních skupinách a Řídícím výboru se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

 • Pracovní skupiny

  Pro co nejlepší zacílení plánů v oblasti vzdělávání potřebujeme znát názory pedagogů, ředitelů škol, zřizovatelů škol a dalších zájemců o vzdělávání na Karlovarsku. Zapojte se proto do pracovních skupin MAP III, kde se budeme věnovat tématům:

  • Čtenářská gramotnost
  • Matematická gramotnost
  • Rovné příležitosti
  • Financování škol
  • Výuka angličtiny a jazykové kompetence

  Setkání pracovních skupin jsou příležitostí, jak si popovídat s učiteli a řediteli z místních škol, kteří řeší stejné problémy, jako řešíte vy. Máte možnost diskutovat s ostatními o tom, co se vám ve škole daří, nebo naopak nedaří a jak na to. Na některá jednání pracovních skupin zveme také zajímavé hosty. Pracovní skupiny se obvykle setkávají 4 x ročně a za aktivní zapojení nabízíme finanční odměnu formou dohody o provedení práce.

  Zápisy – zde budeme zveřejňovat zápisy z jednání pracovních skupin

  • PS č. 1 ČG
  • PS č. 2 MG
  • PS č. 3 Rovné příležitosti
  • PS č. 4 Financování
  • PS č. 5 Výuka angličtiny a jazykové kompetence
  • Společná setkání
  • Seznam lídrů

  Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

 • Setkání

  Zde budeme zveřejňovat zápisy z plánovacích setkání a debat se zajímavými hosty o vzdělávání na Karlovarsku.

  Chcete dostávat pozvánky na plánovací setkání a debaty? Napište nám na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

 •  

 • Dokumenty

  Zajímavé dokumenty o školství na Karlovarsku, které jsme vytvořili v předchozím projektu MAP KV II

  Dokument MAP a akční plány

  Strategický rámec – seznam investičních záměrů

  Aktuální verze Strategického rámce, která vznikla v předchozím projektu MAP Karlovarsko II

  Evaluace

  Chcete se podílet na plánování priorit ve vzdělávání? Chcete dostávat e-mailem aktuální informace o vzdělávání? Pak vás uvítáme v některé z našich pracovních skupin. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

 • MAP Karlovarsko vyhlašuje soutěž v angličtině a němčině pro žáky ZŠ

  Jedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině a němčině, soutěž je členěna do čtyř kategorií (tři v angličtině a jedna v němčině). Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině nebo němčině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž je určena pro jednotlivé žáky.

  Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska. Od učitelů cizích jazyků by bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti v soutěži. Zajímavé by pro Vás mohlo být, že využíváme spolupráci na hodnocení s rodilými mluvčími a na hodnocení kategorie v němčině se podílí Goethe-Institut.

  Soutěžní kategorie:

  • žáci 3. až 5. ročníku ZŠ: acrostic poem v angličtině
  • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: komiks v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
  • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: esej v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
  • žáci 7. až 9. ročníku ZŠ: komiks v němčině (soutěž není určena pro žáky gymnázia, soutěž je určena pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk).

  Nejprve proběhne školní kolo. Nejpozději do 28. 2. 2022 je potřeba z každé zapojené školy zaslat maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443).

  Inspiraci můžete čerpat u oceněných prací z minulého ročníku (viz záložka soutěž v angličtině 2020/2021).

  Žáci se mohou těšit na pěkné ceny. Loni jsme rozdávali například sluchátka a PopSockety.

  Porobnosti viz zadání soutěže.

  Zadání soutěže
  Souhlas s nakládáním s údaji

  Těšíme se na pěkné práce!

   

  Pro inspiraci oceněné práce předchozího ročníku školního roku 2020/2021

  První místo v kategorii I: Daniela Vanke

  První místo v kategorii II: Adéla Uhrová

  První místo v kategorii III: Daniel Jiřík

  Druhé místo v kategorii I: Antonín Barva

  Druhé místo v kategorii II: Barbora Kyselá

  Druhé místo v kategorii III: Ekaterina Popova

  Třetí místo v kategorii I: Johana Převrátilová

  Třetí místo v kategorii II: Eliška Nekvapilová

  Třetí místo v kategorii II: Dominika Valkoun

  Třetí místo v kategorii III: Alexandra Brožová

  Třetí místo v kategorii III: Daniela Dudová

   

   

 • Testování pomůcek a půjčovna knih

  Nabízíme školám možnost zapůjčit si k vyzkoušení didaktické pomůcky. Je to příležitost, jak si zadarmo vyzkoušet nové pomůcky a dle zkušeností se může škola rozhodnout, zda si pomůcky koupí z vlastních prostředků. Proč hned utrácet peníze za různé robotické hračky do nové informatiky? U nás si je můžete půjčit, otestovat a pak se rozhodnout, co vaší škole nejvíce vyhovuje.

  Je to jednoduché, chceme po vás jen:

  • zadat požadavek Veronice
  • vyzvednout si v domluvený termín pomůcku
  • vyzkoušet pomůcku ve výuce a pořídit z toho fotografii
  • napsat zprávu o testování pomůcky
  • vrátit nám zpět nepoškozenou pomůcku

  Nabízíme také možnost zapůjčení inspirativních knih.

   

  Nezapomeňte vyplnit zprávu. Vzory zpráv:

  Vzor zprávy o testování pomůcek

  Vzor zprávy o zapůjčené knize

   

  Kontakt: V případě zájmu o zápůjčku se obracejte na Veroniku.

  Veronika Wojnarová
  admin@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 734 279 134

   

  Přehled pomůcek k zapůjčení:

  Po kliknutí na obrázek pod názvem pomůcky se zobrazí větší obrázek pomůcky.

  3D pero
  Kreslete trojrozměrně s perem Polaroid Play 3D. Snadno a rychle vytvoříte úžasné 3D modely bez nutnosti použití 3D tiskárny a počítače.

  Roboti Edison
  Edison je programovatelný robot navržený jako zábavný výukový nástroj pro kódování a výuku robotiky s komplexním systémem výukových materiálů. Edison lze kombinovat s kostičkami běžného Lega a Lega technic. Pro tyto robůtky jsou tři programovací jazyky, které jsou použitelné pro děti už od školky až po textový režim vhodný pro starší žáky. Všechny programovací jazyky jsou dostupné online, tedy i bez instalace, ale s nutností mít připojení k internetu. EdBlocks je pro věk 7-12 let (ale dá se použít i v MŠ), protože prostředí je založeno na ikonách a barvičkách. EdScratch pro žáky od 10 let, Scratch je obecně populární programovací jazyk používaný na základních školách, je třeba i v programovatelném Legu. EdPy pro žáky od 13 let, programovací jazyk Python je velmi používaný. Pro provoz robota jsou důležité baterie a my vám děkujeme, že zrovna nepoužívané roboty vypnete a baterie si koupíte sami. 🙂
  Návody a informace:
  Návod pro žáky (česky)
  Návod pro učitele (česky)

  Podrobnosti robotům Edison (anglicky)
  Podrobnosti k programům pro Edison (anglicky)

  Bee-Bot: třídní sada
  Tato vzdělávací pomůcka má mnohostranné využití, stačí k ní mít jen hladkou podložku se sítí čtverců o rozměrech 15 × 15 cm a můžete začít programovat. Včelka se pohybuje po jednotlivých krocích ve čtyřech směrech (dopředu, dozadu, doleva a doprava), otáčí se o 90° a lze ji naprogramovat až na 40 kroků. Ovládání je opravdu jednoduché. Sada je vhodná pro výuku ICT u žáků prvních ročníků základních škol pro jejich první seznámení s principy robotiky.

  mTiny Discover Kit robot – sada pro základy robotiky
  Makeblock mTiny, robot pro děti od 4+ let Nová verze oblíbeného interaktivního robota. Teď umí i kreslit. Tematické mapy, kódovací karty, masky a interaktivní kódovací pero, které reaguje poklepáním na kód. Vzdělávací robůtek pro základy programování v reálném světě. Pomůcka je vhodná pro první seznámení se s fungováním principů robotiky.

  Gravírovací pera
  S použitím tohoto gravírovacího pera můžete vytvářet (gravírovat) různé vzory na celé řadě materiálů. Pomůcka je vhodná pro předměty typu pracovní činnosti a výtvarná výchova.

  Gravitrax
  Stavebnice umožní nahlédnout pod pokličku zákonů gravitace. S kuličkovou dráhou Gravitrax máte k dispozici nekonečné možnosti, jak sestavit různé trasy a cestičky. Vhodné pro žáky prvního stupně do školní družiny, ale i ke zpestření výuky v předmětech pracovní činnosti (montážní činnosti) a přírodověda (praktické vyzkoušení gravitace). Pozor: upozorňujeme, že pomůcku jsme získali do projektu jako dar a byla již použita.

  Kouzla, triky a magie
  Sada je vhodná například pro nácvik představení v rámci školní družiny. Rozvíjí zručnost a trpělivost, ale porozumění tomu, jak to vlastně je se zdánlivě magickými triky. Pozor: upozorňujeme, že pomůcku jsme získali do projektu jako dar a byla již použita.

  Tkalcovský stav
  Jednoduchý dřevěný tkalcovský stav. Vynikající hračka pro rozvoj manuální zručnosti.

  Dalekohled
  Klasický dalekohled je vhodný pro pozorování v rámci přírodovědy či přírodopisu a pro mezioborové propojení s fyzikou (optika). Pozor: upozorňujeme, že pomůcku jsme získali do projektu jako dar a byla již použita.

  Mikroskop
  Biologický monokulární mikroskop s tříobjektivovou otočnou (revolverovou) hlavicí, otočnou okulárovou hlavou a dvěma okuláry (4x, 10x, 40x a 5x, 16x a násobič 2x, rozsah zvětšení 20 -1280 x). Držák preparátu s mikroposuvem, horní i spodní nasvícení LED, celokovová konstrukce. 6 barevných filtrů, 0.3MPx kamera (digitální okulár) s propojením na PC, potřeby pro vytváření preparátů, hotové vzorky, kufřík. Vynikající jako školní či výukový mikroskop.

  Van de Graaffův generátor
  Van de Graaffův generátor s napájecím zdrojem slouží k produkci vysokého elektrického napětí pro pokusy s elektrickým polem.

  Pokusná sada Obnovitelné zdroje energie
  Kompletně vybavená sada pro provádění pokusů na téma alternativních energií, s výkonným větrným generátorem a solárním článkem, s elektrolyzérem a palivovým článkem. Vhodné pro výuku přírodovědy, fyziky nebo environmentální výchovy.

  Stavebnice solární energie
  Umožňuje dětem prozkoumat možnosti využití solární energie. Dovoluje postavit 22 různých modelů na solární pohon, např. lanovku, bagr nebo loď. Vhodné do školní družiny, ale i pro kombinaci předmětů pracovní činnosti a přírodověda.

  Oko a zrak – školní experimentální sada
  S touto sadou si vyzkoušíte 28 experimentů zaměřených na zrak. Tématem této sady je světlo, zdroje světla, povaha světla, oko, čočky, různé druhy vidění a optické klamy.

  Ucho a sluch – školní experimentální sada
  Tato sada vás provede 16 experimenty jako je například oscilační pohyb, akustické vlny, citlivost sluchového systému.

  Srdeční tep
  Funkční model pulsujícího srdce je krásná vzdělávací hračka pro žáky základních škol pro pochopení toho, jak tento důležitý orgán v těle funguje. Model jednoduše napodobuje a učí děti fungování krevního oběhu v lidském těle.

  Bakteriální pudr a UV světlo
  Produkty s bakteriálním pudrem jsou šokující učební pomůcky, které učí, že se bakterie umí schovat v rýhách a štěrbinách pokožky. Vynikající pro vyučování o důležitosti dobré hygieny a správného mytí rukou.

  Herní sada s brýlemi simulujícími účinky drog a alkoholu
  Speciálně navržené brýle D. W. Eyes vytvářejí vizuální zkreslení, způsobují ztrátu rovnováhy a špatnou koordinaci pohybů stejně, jako je tomu u člověka pod vlivem alkoholu či drog. Brýle jsou proto ideální pomůckou při výuce týkající se vlivu alkoholu a drog na člověka.

   

  Přehled knih k zapůjčení:

  Marek Herman a Jiří Halda: Jsi tam, brácho
  Knížka je sympatickou pozvánkou do světa Marka Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapíci jezdí neúnavně po celé republice a přednášejí o výchově dětí a hledání sama sebe. Středobodem jejich světa je rodina a malé děti do šesti let. Poznáte příběhy a osudy lidí, se kterými se potkali. Dočtete se, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží. A co udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli. A taky, jak je někdy těžké u toho neztratit naději. (Zdroj popisu kosmas.cz)

  Jiří Halda: Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat
  Kniha Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat, je populárně naučnou knihou, která vás provede těmi nejvýznamnějšími obdobími v životě dítěte. Autor popisuje jevy, které by měly v životě dítěte nastat, aby z něj mohl vyrůst dospělý člověk, který žije vnitřně spokojený život. Informace, které se dočtete, vychází nejen z odborné literatury, ale hlavně z dlouholeté autorovy terapeutické praxe. Kniha vede k přemýšlení o sobě, o svých dětech, o partnerovi, o rodičích, o vztazích, o lidech… Je to jakýsi manuál, ke kterému se můžete vždycky vrátit. (Zdroj popisu kosmas.cz)

  Největší kniha nápadů pro děti od 0 do 3 let
  Více než 60 tvořivých nápadů pro rozvoj dítěte od jeho narození do 3 let. Každá kapitola navíc nabízí hry, říkanky a písničky. Můžete si podle ní vyrobit hračky vhodné pro první objevování, koupání, zvukové i hýbací, na ven i na doma. Kniha byla vytvořena pod záštitou odborníka na psychomotoriku a je ideálním pomocníkem při vývoji dítěte. (Zdroj popisu kosmas.cz)

  Margot Sunderlandová: Věda zvaná rodičovství
  První tři roky hledání a citového zaujetí světem jsou pro budoucí úspěch rozhodující u všech dětí. Je důležité, aby se vydaly emočně i intelektuálně na správnou cestu. Řešení problémů, vědomí sama sebe, schopnost úspěšně reagovat ve stresu, empatie, laskavost a zájem o druhé, nejsou záležitostí pouze genů. Vývoj všech těchto důležitých vlastností může výrazně ovlivnit výchova. První praktická příručka pro rodiče, která neobsahuje zbožná přání, ale především fakta o optimální výchově. Působení chemie lásky mezi rodiči a dítětem – jak dotek, smích a hra stimulují tvorbu hormonů podněcujících schopnost milovat život Pravda o populárních postupech péče o dítě, která vychází z posledních výzkumů, jak zkušenosti formují dětský mozek Jak vhodně reagovat na záchvaty vzteku a pláč a zajistit sobě a dítěti klidný spánek. (Zdroj popisu kosmas.cz) Knihu doporučuje lektor a akreditovaný trenér paměti Aleš Procházka.

  Gunther Karsten: Mějte paměť jako slon
  Tato kniha je skutečně inspirativní. Ačkoliv se zaobírá docela složitými věcmi – učením – bude se vám snadno číst. Je zábavná, vzrušující a přitom vám přinese spoustu nových a zajímavých informací. Jejímu autorovi se podařilo přiblížit techniky a metody, díky nimž je učení mnohem snadnější. Když je budete používat, nevypaří se vám nové informace z hlavy. Dr. Karsten představuje metody používané mistry světa v paměťových disciplínách, díky nimž opakovaně předvádí neskutečné výkony. Provede vás nejrůznějšími zákoutími lidské mysli a ukáže vám praktické tipy a triky, které budete moci využít v běžném životě, ať už v práci nebo ve škole. V knize najdete spoustu testů a cvičení, pomocí nichž můžete sami aktivně cvičit vlastní mysl. Mladí i starší čtenáři se dozvědí mnoho důležitých informací o svých slabých a silných stránkách. Na základě pochopení možností, které vaše mysl nabízí, získáte základní bod, ze kterého se můžete odrazit až k neuvěřitelnému zlepšení. Kniha je také protkána citáty a humornými příběhy, které vás zaručeně pobaví; vždyť její základní myšlenka je naprosto jednoduchá: „Učení by měla být především zábava!“ (Zdroj popisu kosmas.cz) Knihu doporučuje lektor a akreditovaný trenér paměti Aleš Procházka.

  Robert Čapek, Irena Příkazská, Jiří Šmejkal: Učitel a syndrom vyhoření
  Mezi nejčastější profese, u nichž hrozí syndrom vyhoření, patří učitelé. Právě oni totiž často přistupují ke své práci s velkým nadšením a zaujetím, nicméně pokud se nedočkají adekvátní odezvy a nepocítí úspěch, ztrácejí motivaci. Jejich nadšení slábne, postupně se může dostavit únava, fyzické obtíže, či absolutní lhostejnost, které již jasně signalizují syndrom vyhoření. Jak může učitel rozpoznat prvotní příznaky a jak svému vyhoření předejít, se dozvíte v naší publikaci. Svůj pohled na problematiku vyhoření u učitele Vám nabídne učitel a didaktik, psycholog a kouč. (Zdroj popisu kosmas.cz)

  Robert Čapek: Uč jako umělec. Malá kniha o velkých vzdělávacích myšlenkách
  Zkoušení u tabule? Ztráta času. Monotónní výklad? Nuda, která se do paměti neuloží. Biflování? Nefunguje. Tomu všemu odzvonilo. Nastal čas učit jako umělec! Děti se mají ve školách připravovat na svět, v němž budou žít za 20 let, ale u nás se stále často učí jako za krále Holce, kdy byly za dobrou učebnici dvě ovce. Kdo to může změnit? Vy, učitelé! O reformě školství se bude debatovat ještě roky, ale do moderní výuky se můžete pustit i bez ní. Třeba hned zítra. Učitel, psycholog a lektor Robert Čapek vám ukáže, jak žáky přitáhnout k vašemu předmětu a probudit v nich nadšené přírodovědce, budoucí novináře nebo kreativní architekty. V knize objasňuje klíčové myšlenky moderní výuky a dává spoustu praktických tipů, jak ji uvést do praxe. V knize se mimo jiné dozvíte: Jak ve třídě vytvořit stav flow, kdy se žáci ponoří do učení s maximálním soustředěním. Proč s moderním přístupem připravíte žáky na přijímačky lépe než frontální výukou. Že k seznámení se s řeckými a římskými bohy je ideální vytvořit jim Instagram a proč si s tabulkou prvků zahrát bingo. Jak nevyhořet a učit moderně i v prostředí tradiční školy. (Zdroj popisu kosmas.cz)

  Daniel Prokop: Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti
  Rozšířené vydání úspěšné sociologické sondy do české společnosti. Základní výbava k porozumění české společnosti, krizi demokracie a fungování současné politiky. Debaty o politice se v Česku často redukují na řešení několika politiků a jejich výroků, hodnotovou introspekci a kulturní války liberálů a konzervativců. Témata, která ovlivňují kvalitu života v Česku, a tím i důvěru v demokracii, však jako by zůstávala v našich slepých skvrnách. Zvlášť v době, kdy jsou politické kampaně postaveny spíše na emocích než na faktech, médii se šíří dezinformace a společnost namísto problémů, jako je budoucnost práce či podoba vzdělávání, řeší bulvární kauzy svých představitelů. Sociolog Daniel Prokop v knize Slepé skvrny pohlíží na problémy a výzvy současného Česka i světa. Neřešená chudoba a exekuce, nerovné vzdělávání a omezené životní šance, nárůst populismu a neschopnost na něj reagovat, mýty o veřejném mínění zastiňující realitu — to vše souvisí s klesající důvěrou Čechů v demokracii a s její životaschopností ve stále složitější realitě. (Zdroj popisu kosmas.cz) Knihu doporučuje manažerka projektu Markéta Hendrichová. Autor knihy sociolog Daniel Prokop byl jedním z členů externí expertní skupiny, která pro MŠMT připravila výchozí dokument pro tvoru Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Daniel Prokop se ve své knize věnuje mimo jiné vzdělávání, nerovnostem v přístupu ke vzdělávání a toto téma názorně ilustruje na příkladech i z Karlovarského kraje.

 • Kontakt

  Tady je přehled našich e-mailových adres a telefonních čísel, ale kdyby vás zajímalo i něco o nás, koukněte na záložku “Mapáci – realizační tým” a dozvíte se více.

  Hlavní manažerka projektu a odborná řešitelka
  Markéta Hendrichová
  hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 604 170 443

  Věcná manažerka
  Martina Turková
  soslpov@seznam.cz
  Tel. 720 293 803

  Věcný manažer
  David Šebesta
  david.sebesta@vladar.cz
  Tel. 775 972 932

  Administrativně ekonomická pracovnice
  Veronika Wojnarová
  admin@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 734 279 134

  Odborný řešitel
  Miroslav Makovička
  m.makovicka@email.cz
  Tel. 603 322 411