logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt „MAP Karlovarsko II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).

Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

 • Aktuality
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Podpora znalostních kapacit
 • Implementace MAP
 • Setkání
 • Kontakt
 • Aktuality

  Datum poslední změny: 3. 10. 2018

  logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

  • Pozvánka na dvoudenní workshop „Paměť a efektivní učení“ ve dnech 2. 11. 2018 a 16.11.2018 v Karlových Varech pod vedením Ing. Aleše Procházky.
  • Pozvánka na třídenní workshop „Jak vést efektivní dílny čtení“ ve dnech 24. 10. 2018, 23.1.2019 a 2.5.2019 v Nové Roli pod vedením PhDr. Hany Košťálové.
  • Aktuální termíny jednání pracovních skupin
   • PS č. 1 „Čtenářská gramotnost a pregramotnosti“ – 15. 10. 2018 od 14:00 v Městské knihovně v Nové Roli
   • PS č. 2 „Matematická gramotnost, polytechnika a podnikavost“ – 18. 10. 2018 od 14:00 v ZŠ Karlovy Vary, Poštovní
   • PS č. 3 „Rovný přístup“ – 25. 10. 2018 od 15:30 ve 2. ZŠ Bochov
   • PS č. 4 „Financování“ – 23. 10. 2018 od 14:00 v budově ředitelství 1. MŠ Karlovy Vary
   • PS č. 5 „Výuka angličtiny a jazykové kompetence“ – 3. 10. 2018 od 14:30 v ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská

  Úvodní informace

  • Úvod

   Projekt „MAP Karlovarsko II“ navazuje na předchozí projekt MAP ORP Karlovy Vary. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Cílem projektu je pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku a realizovat konkrétní aktivity naplánované v akčních plánech na jednotlivé školní roky.

   Do projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy na Karlovarsku. Projekt je otevřený a uvítáme účast dalších zájemců o problematiku výchovy a vzdělávání na našich aktivitách.

  • Jako výtah zajímavostí z dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Karlovy Vary“ (PDF zde) jsme připravili informační brožurku, která je dostupná zde.
  • – přidejte se k projektu „MAP Karlovarsko II“ také na Facebooku.
  • Vize: „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“.

 • Řídící výbor

 • Pracovní skupiny

  Zápisy

  Obecné informace

  Můžete se zapojit do činnosti pracovních skupin:

  • PS č. 1 – Čtenářská gramotnost a pregramotnosti (s přesahem také do problematiky vzdělávání cizinců a výuka cizích jazyků)
  • PS č. 2 – Matematická gramotnost, polytechnika, podpora podnikavosti
  • PS č. 3 – Rovný přístup
  • PS č. 4 – Financování
  • PS č. 5 – Výuka angličtiny a jazykové kompetence

  Pracovní skupiny se budou scházet 4x ročně. Budou se zabývat podklady pro aktualizaci dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“, návrhy vzdělávacích aktivit v rámci akčních plánů na jednotlivé školní roky a diskuzí o aktuálních otázkách v dané oblasti.

 • Podpora znalostních kapacit

  • Workshop „Anglicky nejen o výuce angličtiny“ dne 28.5.2018 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
  • Workshop „Vzdělávání cizinců v ZŠ“ dne 1.6.2018 (pozvánka, zápis)
  • Workshop „Práce v dílnách“ ze dne 21. 3. 2018 v K. Varech – zápis a pozvánka
  • Workshop „Hejného matematika“ ze dne 2. 3. 2018 v Nejdku – zápis, pozvánka
 • Implementace MAP

  Klíčová aktivita č. 4 „Implementace MAP“ bude realizována od 1. 9. 2018.

  Ve školním roce 2018/2019 proběhnou tyto aktivity implementace MAP:

 • Setkání a další akce

  • Setkání s MŠ ze dne 24. 4. 2018 – pozvánka a zápis
  • Workshop „Rovné příležitosti ve vzdělávání“ ze dne 17. 4. 2018 – pozvánka, zápis
 • Kontakt

  Hlavní manažer projektu
  Ing. Markéta Hendrichová
  hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 604 170 443

  Věcní manažeři
  Bc. David Šebesta
  david.sebesta@vladar.cz
  Tel. 775 972 932

  Mgr. Martina Turková
  soslpov@seznam.cz
  Tel. 720 293 803

  Asistentka týmu
  Andrea Langová
  admin@mas-sokolovsko.eu

  Odborný řešitel
  Ing. Miroslav Makovička
  m.makovicka@email.cz