logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt „MAP Karlovarsko II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).

Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

 • Aktuality
 • Řídící výbor
 • Pracovní skupiny
 • Podpora znalostních kapacit
 • Implementace MAP
 • Setkání
 • Kontakt
 • Aktuality

  Datum poslední změny: 15. 2. 2018

  logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

  • Pozvánka na workshop „Hejného matematika“ konaný dne 2. 3. 2018 od 15:00 do 18:30 v ZŠ Karlovarská Nejdek.
   • Seznámení s principy Hejného matematiky,
   • možnosti zařazení tohoto typu výuky matematiky do „běžně“ vedené hodiny matematiky,
   • zařazování prvků matematické gramotnosti do výuky ostatních předmětů na první stupni ZŠ,
   • vzájemná diskuze a sdílení zkušeností účastníků o zkušenostech s Hejného metodou.
  • První jednání pracovních skupin:
   • PS č. 1 „Čtenářská gramotnost a pregramotnosti“ dne 5. 3. 2018 od 14:30 v Městské knihovně v Nové Roli
   • PS č. 2 „Matematická gramotnost, polytechnika a podnikavost“ – proběhne společně s workshopem na téma „Práce v dílnách“, místo a čas bude upřesněno, plánováno na druhou polovinu března
   • PS č. 3 „Rovný přístup“ dne 27. 2. 2018 od 14 h v ZŠ a ZUŠ Žlutice
   • PS č. 4 „Financování“ dne 7. 3. 2018 od 14 h v ředitelství 1. MŠ Karlovy Vary
  • Úvodní informace

   Projekt „MAP Karlovarsko II“ navazuje na předchozí projekt MAP ORP Karlovy Vary. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Cílem projektu je pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku a realizovat konkrétní aktivity naplánované v akčních plánech na jednotlivé školní roky.

   Do projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy na Karlovarsku. Projekt je otevřený a uvítáme účast dalších zájemců o problematiku výchovy a vzdělávání na našich aktivitách.

  • Jako výtah zajímavostí z dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Karlovy Vary“ (PDF zde) jsme připravili informační brožurku, která je dostupná zde.
  • – přidejte se k projektu „MAP Karlovarsko II“ také na Facebooku.
  • Vize: „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí“.

 • Řídící výbor

  Bude doplněno.

 • Pracovní skupiny

  Můžete se zapojit do činnosti pracovních skupin:

  • PS č. 1 – Čtenářská gramotnost a pregramotnosti (s přesahem také do problematiky vzdělávání cizinců a výuka cizích jazyků)
  • PS č. 2 – Matematická gramotnost, polytechnika, podpora podnikavosti
  • PS č. 3 – Rovný přístup
  • PS č. 4 – Financování

  Pracovní skupiny se budou scházet 4x ročně. Budou se zabývat podklady pro aktualizaci dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“, návrhy vzdělávacích aktivit v rámci akčních plánů na jednotlivé školní roky a diskuzí o aktuálních otázkách v dané oblasti.

 • Podpora znalostních kapacit

  Bude doplněno.

 • Implementace MAP

  Klíčová aktivita č. 4 „Implementace MAP“ bude realizována od 1. 9. 2018. V této aktivitě budou organizovány konkrétní aktivity spolupráce (např. exkurze, kurzy, vzdělávání, poradenství) naplánované v akčních plánech na jednotlivé školní roky. Návrhy aktivit do akčních plánů budou projednávány pracovními skupinami a následně proběhne jejich představení a hlasování o prioritách akčního plánu na setkání aktérů vždy koncem předchozího školního roku.

  Stávající akční plán na školní rok 2017/2018 je naplňován z části díky aktivitám posledních měsíců prvního projektu „MAP ORP Karlovy Vary“ a částečně díky aktivitám v podpoře znalostních kapacit v tomto projektu. Aktuální akční plán naleznete zde.

 • Setkání a další akce

  Bude doplněno.

 • Kontakt

  Hlavní manažer projektu
  Ing. Markéta Hendrichová
  hendrichova@mas-sokolovsko.eu
  Tel. 604 170 444

  Věcní manažeři
  Bc. David Šebesta
  david.sebesta@vladar.cz
  Tel. 775 972 932

  Mgr. Martina Turková
  soslpov@seznam.cz
  Tel. 720 293 803