Přístup nových členů: MAS Sokolovsko je otevřena všem příznivcům rozvoje venkova

Zajímáte se o regionální rozvoj? Není Vám lhostejné, co se kolem děje? Chcete mít snazší přístup k informacím o dotacích? Ke vzdělávacím akcím? Pak budeme rádi, stanete-li se našimi členy.

Členem MAS Sokolovsko o.p.s. se může stát:

  • obec (pokud není již součástí jiné MAS a její území přímo navazuje na území naší MAS)
  • organizace zřízená nebo založená státem nebo obcí
  • podnikatel (bez ohledu na velikost podniku a zaměření podnikání)
  • zemědělec (hospodaří-li na pozemcích ležících na území MAS, bez ohledu na to, kde má sídlo)
  • nezisková organizace (nadace, církevní organizace, o.p.s., z.s. ad.)
  • soukromé osoby

Chcete-li se stát naším členem, vyplňte a poštou nám pošlete nebo osobně dodejte jednoduchou žádost o přistoupení do MAS (formulář ke stažení zde).

Předtím, než se rozhodnete, prostudujte si prosím naši Zakládací smlouvu a Statut. Toto je důležité mj. proto, že zde najdete práva a povinnosti členů. Jednou z nich je i placení pravidelných ročních příspěvků. Žádostí o přistoupení tak souhlasíte, že budete respektovat povinnosti, které se na členy MAS vztahují.

Vaše žádost o přistoupení do MAS bude předložena ke schválení Programovému výboru MAS Sokolovsko. Poté s Vámi bude uzavřena partnerská smlouva. Její vzor je k dispozici zde.

Jednorázový vstupní poplatek nového partnera

Typ partneraVýše vkladu (Kč)
Obec / městodo 200 obyvatel2.000,-
201 – 1000 obyvatel5.000,-
1001 – 2 000 obyvatel15.000,-
2 001 – 5 000 obyvatel25.000,-
5 001 – 10 000 obyvatel40.000,-
10 001 a více obyvatel60.000,-
Svazek obcíNasčítaná částka dle vstupujících obcí resp. velikosti
katastru.
Organizace zřízená nebo založená státem nebo obcemi5.000,-
Nestátní nezisková organizace1.000,-
Podnikatel – právnická osoba5.000,-
Podnikatel – fyzická osoba2.000,-

Pozn.: dobrovolník, tj. občan nepodnikající, vstupní poplatek nehradí

Pravidelný roční poplatek partnera

Typ partneraVýše ročního příspěvku (Kč)
Obec / městodo 200 obyvatel5.000,-
201 – 500 obyvatel10.000,-
501 – 1 000 obyvatel15.000,-
1 001 – 2 500 obyvatel30.000,-
2 501 – 5 000 obyvatel60.000,-
5 001 – 7 500 obyvatel100.000,-
7 501 – 10 000 obyvatel130.000,-
10 001 – 17 500 obyvatel150.000,-
17 501 – 25 000 obyvatel190.000,-
Organizace zřízená nebo založená státem nebo obcemi1.000,-
Nestátní nezisková organizace1.000,-
Podnikatel – do 5 zaměstnanců1.000,-
Podnikatel – 5 až 10 zaměstnanců3.000,-
Podnikatel – více než 10 zaměstnanců10.000,-
Fyzická osoba (nepodnikající) – dobrovolník150,-