Hlavním partnerem akce “Čištění řeky Ohře”, je Povodí Ohře, státní podnik, se kterým spolupracujeme již od počátku pořádání této aktivity a spolupráce si velice vážíme.

Povodí Ohře, státní podnik (podpora v roce: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), poskytuje dobrovolníkům, kteří provádí čištění břehů pomůcky jako jsou např. rukavice, pytle a zároveň zajišťuje svoz a likvidaci nasbíraného odpadu.

Pokud máte zájem o nahlédnutí pod pokličku a seznámit se s dalšími činnostmi Povodí Ohře, státní podnik, který má ve své správě 22 velkých vodních nádrží, zveme Vás na Den otevřených dveří, pořádaný 5. září 2020 na vodních dílech Skalka a Stanovice.
Za tím účelem sledujte www.poh.cz, kde naleznete, s blížícím se termínem, podrobnější informace.

Karlovarské minerální vody, a.s. (podpora v roce: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), patří také k již stálým sponzorům akce Čištění řeky Ohře. Díky jejich podpoře může být zajištěn pitný režim všech dobrovolníků při čištění. Velice si vážíme jejich snahy o vratné PET lahve a držíme palce, aby se to ve společnosti ujalo a vratné PET lahve byly běžnou součástí našeho každodenního života. Více informací naleznete na webu.

Bauport s.r.o. (podpora v roce: 2019, 2020, 2021) je stavební firma z Březové (u Sokolova) a zajišťuje nám velice náročný dovoz pitného režimu, který nám zprostředkovávají již zmíněné Karlovarské minerální vody, a.s.. V řádech stovek tato firma naloží, převeze a opět vyloží veškerý pitný arsenál, který je pro akci velice důležitý. Firma Bauport s.r.o. se již také řadí mezi partnery MAS Sokolovsko o.p.s., čímž přispívá k rozvoji regionu. Více o firmě na webu.

Dalším sponzorem je Dům ošetřovatelské péče – Home care Dolní Rychnov (podpora v roce: 2019, 2020, 2021). Společnost, která se stará o chronicky nemocné v léčebně, domově důchodců, v domově se zvláštním režimem, v domácí péči či v pečovatelské službě. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Více informací o společnosti na webu.

Firma AZUS (podpora v roce: 2020, 2021)se v letošním roce také přidala do řad sponzorů. Společnost, která tiskne na kdejaký materiál. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Více informací o firmě na webu.

Německá firma EPT connector s.r.o. (podpora v roce: 2020, 2021), která se zabývá výrobou elektrokonektorů. Zároveň je EPT dlouholetým aktivním partnerem MAS Sokolovsko o.p.s. a svými aktivitami se snaží přispět k rozvoji regionu. Firma podpořila akci pytli, kterých je na akci zapotřebí velké množství. Více o společnosti na webu.

Obchodně technické služby s.r.o. (podpora v roce: 2020, 2021) patří mezi další sponzory naší akce. Tento rodinný podnik se věnuje praní prádla šetrně a ekologicky. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Více o firmě na webu.

Hospůdka “U Šabalků” (podpora v roce: 2020, 2021) také v letošním roce podpořila akci Čištění formou sušenek pro dobrovolníky. Tato hospůdka leží na cyklostezce a podél řeky Ohře v Dasnicích. Díky sponzorskému daru ve formě sušenek, což tvoří část svačiny pro dobrovolníky. Další informace o hospůdce naleznete na jejich Facebooku.

Firma na nářadí a svařování, to je společnost Maister (podpora v roce: 2020, 2021). Zaměřují se mimo jiné také na prodej kvalitního a ozkoušeného nářadí širokého spektra. Díky firmě Maister budou dobrovolníci vybaveni opět kvalitními rukavicemi. Více o firma na webu.

Společnost Pape – kancelářské potřeby s.r.o. (podpora v roce: 2020, 2021) nabízí široké spektrum kancelářského vybavení. Na akci Čištění řeky Ohře firma Pape přispěla odpadkovými pytli, kterých snad není nikdy dost. Více o společnosti na webu.

Radomír Ryška (podpora v roce: 2020) a Miloslav Šnicer (podpora v roce: 2020, 2021), pánové, kteří mají svou malou stavební firmu se řadí také mezi sponzory Čištění řeky Ohře. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle).

Český rozhlas Karlovy Vary (podpora v roce: 2018, 2019, 2020, 2021) je již druhým rokem mediálním partnerem akce Čištění řeky Ohře. Velice vřelý tým redaktorů pomáhá s propagací naší akce. Více na webu.

Ukliďme svět – Ukliďme Česko (podpora v roce: 2018, 2019, 2020, 2021): MAS Sokolovsko se v rámci Čištění řeky Ohře zapojuje do celorepublikové iniciativy Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Díky zapojení se do této iniciativy dostáváme také část rukavic a pytlů, které pro dobrovolníky potřebujeme. Více na webu.

TSR Czech Republic s.r.o. (podpora v roce: 2020,2021) je součástí mezinárodně působící TSR GROUP, jejímž hlavním oborem činnosti je podnikání v oboru recyklace kovů. Ročně zpracuje více než 890 tisíc tun kovu na více než 30 pobočkách v rámci celé ČR. Díky finanční podpoře od této společnosti bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Více informací naleznete na webu.

Pavel Srba – Techkam (podpora v roce: 2021) se specializuje na prodej a instalace bezpečnostních IP kamer, kamerových systémů a elektronických zabezpečovacích systémů (alarmů) pro koncové zákazníky.

L&B AUTO universal s.r.o. (podpora v roce 2020, 2021)

Pizza Bella (podpora v roce 2020, 2021)

Společnost Carl Stahl (podpora v roce: 2019, 2020) působí na českém trhu od roku 1994 a disponuje pobočkami po celém světě. Společnost působí v oborech nerezová architektura, jištění osob, lanová, bezpečnostní a zdvihací technika. Poskytuje komplexní služby od individuálního návrhu řešení, statické analýzy až po realizaci. V nerezové architektuře nabízí a realizuje bezpečnostní sítě a zábradlí, ozelenění budov, lanové konstrukce, výběhy a voliéry pro zoologické zahrady. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Více informací o společnosti naleznete na webu.

AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. (podpora v roce: 2020) patří také mezi sponzory Čištění řeky Ohře. Tato zemědělská společnost se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou a provozuje bioplynovou stanici. Její dceřiná společnost se zabývá ekologickým chovem masných plemen skotu. Také AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. je dlouholetým partnerem MAS Sokolovsko o.p.s., čímž přispívá k rozvoji regionu. Společnost podpořila akci pytli a rukavicemi, díky čemuž budou mít dobrovolníci vše potřebné pro čištění. Více o společnosti na webu.

Firma Lešení Trubač (podpora v roce: 2020) je svatavskou firmou, která nabízí pokrývačské a klempířské práce, půjčení a prodej lešení a také stavby či rekonstrukce objektů. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Více na webu.

UFARMA spol. s r.o. (podpora v roce: 2020) hospodaří v horské oblasti na pozemcích v ekologickém režimu. Většina obhospodařované výměry spadá do CHKO Slavkovský Les. Farma se zaměřuje na chov skotu masného plemene. Průměrně ročně chová cca 340 ks zvířat, z toho je 155 ks matek základního stáda. Zvířata z jejich chovu se prodávají z velké části jako chovná, tj. mladí plemenní býci, chovné jalovičky s průkazem o původu. Díky finanční podpoře bude možné nakoupit vybavení pro dobrovolníky (trička, svačiny, případně rukavice a pytle). Pro více informací můžete kontaktovat: Ing. Hanu Chlupáčkovou, vedoucí farmy, na e-mailové adrese hana.chlupackova@ufarma.cz.

Vysokou kvalitu čajů Velta Tea (podpora v roce: 2020) si můžete vychutnat již od roku 2003, jejich historie ale sahá ještě o něco hlouběji, a to do roku 2000, kdy tato značka vznikla. Jedná se o českého výrobce čajů. Veškerá výroba je poblíž krásného lázeňského města Karlovy Vary. Společnost je také certifikovaným výrobcem BIO čajů. Vychutnejte si čerstvost v každém sáčku. Společnost Velta Plus EU s.r.o. přispěla formou cen pro výherce soutěže o největší kuriozitu. Více naleznete na webu.

Bc. Iva Kalátová (podpora v roce: 2020), česká politička a podnikatelka, od dubna 2019 poslankyně Poslanecké sněmovny ČR, od roku 2018 zastupitelka Karlovarského kraje, v letech 2011 až 2018 starostka města Rotava. I díky jejímu finančnímu příspěvku budeme moci letos akci Čištění řeky Ohře pro účastníky akce zpříjemnit občerstvením a dalším zázemím.

Statek Bernard (podpora v roce 2019)