V letošním roce se již po šesté konala pod hlavičkou místních akčních skupin Karlovarského kraje akce Čištění řeky Ohře. O víkendu 16.-18.4.2021 se vydalo 1 015 dobrovolníků vyčistit řeku Ohři po břehu
i po vodě na úseku od Chebu až po Stráž nad Ohří a přítoky řeky Ohře, zároveň se čistilo několik přítoků. Po vodě čistili dobrovolníci na celkem 65 lodích. Na celém území se podařilo nasbírat více jak 16,1 tun odpadu a 212 pneumatik. V letošním roce proběhla již potřetí soutěž o největší kuriozitu – vítěze naleznete galerii. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZAPOJENÝM DOBROVOLNÍKŮM, dále pak všem sponzorům, kteří akci podpořili a také Povodí Ohře s.p., jež poskytlo rukavice a pytle
a zajistilo následně po akci svoz nasbíraného odpadu a také všem obcím podél řeky a Karlovarskému kraji, kteří tuto akci podporují.
Více o sponzorech naleznete v sekci Sponzoři.

    • Počet dobrovolníků na úseku MAS Sokolovsko: 565
    • Množství nasbíraného odpadu na úseku MAS Sokolovsko: 6,5 tun a 136 pneumatik
    • Oznámení během příprav: Pozvánka
    • Poděkování

Fotky účastníků

Nalezené kuriozity

Vítězové