1. ročník Čistění řeky Ohře se uskutečnil 8. 4. 2017 a byl součástí celorepublikové akce „Ukliďme svět. Ukliďme Česko“. Tento ročník proběhl na úseku řeky Ohře od přehrady Skalka až po Stráž nad Ohří, poté pak v okolí města Žatec a dále se čistila také řeka Teplá při zapojení měst Bečov nad Teplou a Teplou.

  • Počet dobrovolníků: 745
  • Počet sebraného odpadu: 16 tun

Pozn.: Statistika není ucelená, nebylo možné získat údaje od všech MAS na území.

Mezi sponzory, kteří podpořili 1. ročník Čistění řeky Ohře, patří: Krajský úřad karlovarského kraje, Povodí Ohře, SDH Plesná, TOI TOI, Maso – uzeniny Košata s.r.o. Chodovar, Karlovarské minerální vody a.s., Doupovské uzeniny Pelant, Statek Bernard, Rafting Ohře, SDH Cheb Háje, Mattoni, Tritia, Karlovarský kraj, Chevak, Pirrat.cz, Spojovací materiál, Jan Vrána a Martin Vrána, Pracant, BE Komplet servis s. r. o., Magistrát Karlovarského kraje, město Ostrov, město Jáchymov a obce Děpoltovice a Nové Hamry. I tentokrát patří všem sponzorům, zapojeným obcím a dobrovolníkům velký dík.