Držitelé certifikátu značky „Original product of Sokolovsko“ za rok 2016

Soutěž Tradiční výrobek roku a udělování regionální značky „Original product of Sokolovsko“ jsou dvě nové aktivity na podporu malého a středního podnikání na území okresu Sokolov. Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. Certifikáty oceněným předávala dne 18. 6. 2016 v rámci Festivalu řemesel na Statku Bernard paní Anna Klímová – členka certifikační komise a zároveň starostka Dolního Rychnova.

Časopis Sokolovsko, číslo 1/2016

První vydání časopisu Sokolovsko roku 2016 je na světě a Vy si jej můžete v klidu domova pročíst. K dispozici jsou také všechna historická čísla. Z obsahu vybíráme:

 • Josef Gerstner (Miloš Bělohlávek)
 • Sokolovsko za vlády Karla IV. (1346-1378) (Jan Boukal)
 • Ze vzpomínek učitele Milana Kozla (Milada Čermáková)
 • Povodeň na Ohři v Sokolově v roce 1954 (Jaroslav Jiskra)
 • České vyučování v zaniklé obci Sněžná (Helena Kavková)
 • Neznámí hrdinové československé zahraniční armády ze Sokolovska – II. část (Jiří Klůc)
 • Špionem proti své vůli? (Stanislav Meinl)
 • Příběh mamutího stromu v Kostelní Bříze (Jaroslav Michálek)
 • Výstavba sídliště „U Soudu“ v Sokolově (Jan Rund)
 • Příběh Zpravodaje (Rudolf Tyller)
 • Zapomenutý osud Aloise Folaufa ml. (Jaroslav Ureš)
 • Vzpomínka na 3 SARPOS a další „místní“ artisty (Pavel Vaculík)
 • Mendlovi: Tragédie habartovské židovské rodiny (Aleš Vopat)

Pravidla pro příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (PRV) byla zveřejněna Pravidla pro opatření 19, což jsou Pravidla, podle kterých budou místní akční skupiny přijímat a administrovat žádosti o dotaci podané do výzev MAS v rámci PRV. Současně byla zveřejněna pravidla pro žadatele a příjemce, tj. pro opatření 19.2.1. Zde se žadatelé dočtou konkrétní podmínky způsobilosti svých záměrů.

Školení pro potenciální žadatele do výzev SCLLD MAS Sokolovsko

Ve dnech 7. a 13. dubna 2016 proběhla 2 školení pro potenciální žadatele do výzev Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 až 2020. Školení se zúčastnilo více než 50 osob a pro zájemce přikládáme prezentace ze školení vč. fotografií z akce. Pro bližší informace k výzvám můžete kdykoli dotázat pracovníky MAS.

Kalendář akcí pro milovníky přírody západočeského regionu

Nový kalendář akcí pro rok 2016 s názvem „Pojďte s námi do přírody!“ je od dubna k dispozici všem zájemcům o přírodu západočeského regionu. Na čtyřiceti šesti barevných stranách zve na více než sedmdesát různých vycházek, výletů, přednášek, besed, výstav a dalších akcí s přírodovědnou tématikou.

Kalendář, který od roku 2009 vydává MEZI LESY, z.s., je výsledkem spolupráce celé řady organizací i jednotlivců. Na jeho vydání se podíleli: ZO ČSOP Sylva Lunae, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Český les a Správy CHKO Slavkovský les, Muzeum Cheb, ZO ČSOP Kladská, Muzeum Českého lesa, Mykologický klub Slavkovský les, Městské muzeum Mariánské Lázně, Muzeum Sokolov, ZO ČSOP Tachov, 4. ZO ČSOP Cheb, Město Cheb, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Františkovi Lázně, Městys Klenčí pod Čerchovem, Živý kraj, REVIS, Holýšovský ornitologický klub, Egrensis rádio, Český rozhlas Plzeň, Chebský deník, deník 5+2dny, MAS 21, MAS Sokolovsko, Karlovarský kraj a další.

Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech, nabízejí ji muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Stáhnout kalendář

Odkazy pro Vás:

Zdroj: ochranaprirody.cz

Semináře pro potenciální žadatele o dotaci se uskuteční 7. dubna a 13. dubna 2016

MAS Sokolovsko o.p.s. Vás srdečně zve na seminář pro potenciální žadatele z výzev vyhlašovaných místní akční skupinou v rámci integrovaného nástroje komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020.

Pozvánka s podrobnými informacemi (PDF)

Termíny seminářů:
7. dubna 2016 od 9:00 v Královském Poříčí
13. dubna 2016 od 9:00 v Kraslicích

Program seminářů:
Úvodní informace (Ing. Ivana Jágriková)
Program rozvoje venkova ČR (Ing. Ivana Jágriková)
Integrovaný regionální operační program (Ing. Markéta Hendrichová)
Operační program Zaměstnanost (Mgr. Zuzana Odvody)
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (Mgr. Zuzana Odvody)
Představení monitorovacího systému MS2014+ (Ing. Markéta Hendrichová / Ing. Ivana Jágriková)
Dílčí konzultace, sběr dotazů k představené problematice

Svou účast potvrďte na e-mail: info@mas-sokolovsko.eu