Časopis Sokolovsko, číslo 1/2016

První vydání časopisu Sokolovsko roku 2016 je na světě a Vy si jej můžete v klidu domova pročíst. K dispozici jsou také všechna historická čísla. Z obsahu vybíráme:

 • Josef Gerstner (Miloš Bělohlávek)
 • Sokolovsko za vlády Karla IV. (1346-1378) (Jan Boukal)
 • Ze vzpomínek učitele Milana Kozla (Milada Čermáková)
 • Povodeň na Ohři v Sokolově v roce 1954 (Jaroslav Jiskra)
 • České vyučování v zaniklé obci Sněžná (Helena Kavková)
 • Neznámí hrdinové československé zahraniční armády ze Sokolovska – II. část (Jiří Klůc)
 • Špionem proti své vůli? (Stanislav Meinl)
 • Příběh mamutího stromu v Kostelní Bříze (Jaroslav Michálek)
 • Výstavba sídliště „U Soudu“ v Sokolově (Jan Rund)
 • Příběh Zpravodaje (Rudolf Tyller)
 • Zapomenutý osud Aloise Folaufa ml. (Jaroslav Ureš)
 • Vzpomínka na 3 SARPOS a další „místní“ artisty (Pavel Vaculík)
 • Mendlovi: Tragédie habartovské židovské rodiny (Aleš Vopat)

Pravidla pro příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (PRV) byla zveřejněna Pravidla pro opatření 19, což jsou Pravidla, podle kterých budou místní akční skupiny přijímat a administrovat žádosti o dotaci podané do výzev MAS v rámci PRV. Současně byla zveřejněna pravidla pro žadatele a příjemce, tj. pro opatření 19.2.1. Zde se žadatelé dočtou konkrétní podmínky způsobilosti svých záměrů.

Školení pro potenciální žadatele do výzev SCLLD MAS Sokolovsko

Ve dnech 7. a 13. dubna 2016 proběhla 2 školení pro potenciální žadatele do výzev Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 až 2020. Školení se zúčastnilo více než 50 osob a pro zájemce přikládáme prezentace ze školení vč. fotografií z akce. Pro bližší informace k výzvám můžete kdykoli dotázat pracovníky MAS.

Kalendář akcí pro milovníky přírody západočeského regionu

Nový kalendář akcí pro rok 2016 s názvem „Pojďte s námi do přírody!“ je od dubna k dispozici všem zájemcům o přírodu západočeského regionu. Na čtyřiceti šesti barevných stranách zve na více než sedmdesát různých vycházek, výletů, přednášek, besed, výstav a dalších akcí s přírodovědnou tématikou.

Kalendář, který od roku 2009 vydává MEZI LESY, z.s., je výsledkem spolupráce celé řady organizací i jednotlivců. Na jeho vydání se podíleli: ZO ČSOP Sylva Lunae, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Český les a Správy CHKO Slavkovský les, Muzeum Cheb, ZO ČSOP Kladská, Muzeum Českého lesa, Mykologický klub Slavkovský les, Městské muzeum Mariánské Lázně, Muzeum Sokolov, ZO ČSOP Tachov, 4. ZO ČSOP Cheb, Město Cheb, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Františkovi Lázně, Městys Klenčí pod Čerchovem, Živý kraj, REVIS, Holýšovský ornitologický klub, Egrensis rádio, Český rozhlas Plzeň, Chebský deník, deník 5+2dny, MAS 21, MAS Sokolovsko, Karlovarský kraj a další.

Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech, nabízejí ji muzea a pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Stáhnout kalendář

Odkazy pro Vás:

Zdroj: ochranaprirody.cz

Semináře pro potenciální žadatele o dotaci se uskuteční 7. dubna a 13. dubna 2016

MAS Sokolovsko o.p.s. Vás srdečně zve na seminář pro potenciální žadatele z výzev vyhlašovaných místní akční skupinou v rámci integrovaného nástroje komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020.

Pozvánka s podrobnými informacemi (PDF)

Termíny seminářů:
7. dubna 2016 od 9:00 v Královském Poříčí
13. dubna 2016 od 9:00 v Kraslicích

Program seminářů:
Úvodní informace (Ing. Ivana Jágriková)
Program rozvoje venkova ČR (Ing. Ivana Jágriková)
Integrovaný regionální operační program (Ing. Markéta Hendrichová)
Operační program Zaměstnanost (Mgr. Zuzana Odvody)
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (Mgr. Zuzana Odvody)
Představení monitorovacího systému MS2014+ (Ing. Markéta Hendrichová / Ing. Ivana Jágriková)
Dílčí konzultace, sběr dotazů k představené problematice

Svou účast potvrďte na e-mail: info@mas-sokolovsko.eu

Akce pro Vás (3/2016)

Klub českých turistů: zveme příznivce pěší turistiky o velikonoční sobotě k návštěvě jednoho z nejvýznamějších a nejznámějších poutních míst na Karlovarsku – „SKOKY – ŽLUTICE aneb Za panenkou skákavou“, na Bílou sobotu 26. března 2016. Pozvánka.

Setkání příznivců Slavkovského lesa v pátek 8. 4. 2016 – přednášky pro zájemce na témata: Vodní ploštice Dyleňského lesa, Jak na brouky (nejen ve Slavkovském lese), Mravenci rašelinišť Slavkovského lesa, Předběžné výsledky mapování plšíka lískového plšíka ve Slavkovském lese, Vymírání čertkusu čertkusu lučního na Tepelsku – můžeme ho zastavit prostředky ochrany přírody?, Na co se při vyhlašování CHKO nedostalo – jaké hodnoty skrývá oblast Krudumu a Lobezského potoka, Nahlédnutí do Halštrovských hor.

Výstavní síň Panský dům v Kynšperku zve na výstavu fotografií Kouzlo české fauny od Rudolfa Pokorného. Akce se koná od 14. března do 1. dubna 2016. Pozvánka.

Muzeum Sokolov zve na výstavu Tajemný svět lišejníků, jež se koná v Muzeu Sokolov ve dnech 23. 3. až 10. 7. 2016. Pozvánka.

Čistění řeky Ohře: Kynšperk a Sokolov dne 23. dubna 2016

MAS Sokolovsko se připojila k celoregionální akci Čistění řeky Ohře, jejíž podstatou je sběr odpadků z břehů řeky. MAS Sokolovsko má na starost úseky Kynšperk – Sokolov a Sokolov – Loket. Pro účastníky je zajištěn pitný režim a občerstvení a na práci pak rukavice a pytle na odpadky.

Akce se koná dne 23. dubna 2016.

Připojte se, bude to zábava a zároveň prospěšná činnost! Kontaktní osoba: Mgr. Zuznaa Odvody, tel. 605 108 877, e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu.

cisteni reky ohre

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje zastřešuje čištění řeky Ohře

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s., zve všechny zájemce na regionální akci Čištění řeky Ohře ve dnech 16. dubna a 23. dubna 2016. Řeka je rozdělena na několik úseků, na nichž pak sběr odpadu zajišťují jednotlivé místní akční skupiny. Každý úsek má svou kontaktní osobu (viz plakát v PDF).

Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení. Povodí Ohře zajišťuje svoz sesbíraného odpadu a dodá rukavice a igelitové pytle.

Zdroj: KS MAS Karlovarsko