Semináře pro žadatele aktuálních výzev CLLD OPZ (2/2017)

Semináře pro žadatele aktuálních výzev CLLD OPZ se uskuteční dne 14. 2. 2017 v Královském Poříčí:

  • ve 11:00 hod. – pozvánka (PDF) – sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko,
  • ve 13:00 hod. – pozvánka (PDF) – sociální podnikání na území MAS Sokolovsko.

Držitelé certifikátu značky „Original product of Sokolovsko“ za rok 2016

Soutěž Tradiční výrobek roku a udělování regionální značky „Original product of Sokolovsko“ jsou dvě nové aktivity na podporu malého a středního podnikání na území okresu Sokolov. Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikroregion Sokolov – východ. Certifikáty oceněným předávala dne 18. 6. 2016 v rámci Festivalu řemesel na Statku Bernard paní Anna Klímová – členka certifikační komise a zároveň starostka Dolního Rychnova.