MAS Sokolovsko o.p.s. je projektu “Naše stromy” v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Žadatelem bylo město Bad Lobenstein a MAS Sokolovsko o.p.s. českým parterem.

Cílem projektu bylo přivést mládež k objevování přírody ve svém okolí formou procházek s odborným komentářem a praktickými ukázkami.

Jako účastníci byli do projektu zapojeni kromě německých žáků také žáci ZŠ Truhlářská v Karlových Varech. Ti se zúčastnili dvou aktivit – jedna probíhala v Německu ve městě Bad Lobenstein a jeho okolí a druhá v přírodní rezervaci Kladská ve Slavkovském lese.

V Německu, dne 20. 6. 2017, se děti dozvěděly řadu zajímavostí o lese pod vedením místního lesníka pana Baumanna, který je seznámil s významem lesa z ekologického pohledu, ale také z pohledu jeho hospodáře – např. jak určit množství dřeva v lese, jakým způsobem probíhá jeho těžba a náhrada novou výsadbou apod. Během druhé části programu si žáci prohlédli místní lázeňský park a seznámili se se stromy a keři zde rostoucími a dále navštívili i zdejší uhelnou štolu.

Druhá exkurze, 26. 9. 2017, se konala na Kladské pod vedením pracovníků CHKO Slavkovský les. Děti si prošly dvě stezky – jednu kolem rybníku Kladská a druhou přímo v osadě Kladská se zaměřením na místní stromy. Uprostřed nádherné přírody se od místních průvodců dozvěděli spoustu zajímavostí o místní přírodě. Svůj postřeh si během výkladu měli možnost ověřit při vyplňování kontrolního kvízu. Na závěr programu proběhla diskuze mezi českými a německými žáky. Děti se vzájemně ptaly na způsob organizace školního roku, nabízených volnočasových aktivit, na termíny prázdnin a také třeba na obědy ve školní jídelně.

Věříme, že kromě nových znalostí o přírodě, projekt dětem umožnil poznat i své sousedy na německé straně a že se zde vytvořila i nová česko-německá přátelství.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

E-mailovou adresu nezveřejníme. Povinné položky jsou označeny (*).

Můžete používat tyto HTML tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>