MAS Sokolovsko přijala 29 žádostí o dotaci. Jejich seznam je zde (XLS).